Asabina: Met grote ijver kansen voor eenieder vergroten

Graag zou ik willen starten met een zucht van verlichting en opluchting, maar helaas. 2020 is een zeer uitdagend jaar om niet te zeggen dat het bewogen tot onstuimig is geweest. Een jaar dat wij nu vaarwel hebben gezegd. Het is het jaar van de verkiezingen geweest. Wanneer we praten over verkiezingen dan praten we, vanuit de conceptie van het volk over de mogelijkheid voor het creëren van een toekomstperspectief, over verbetering van de kwaliteit van het leven van alle dag, over het bieden en verkrijgen en of verduurzamen van het bestaansminimum.De balans opmakend, moeten we helaas constateren dat het leven van alle dag na de verkiezingen in een diepere dal terecht is gekomen en nog steeds een dalende trend vertoont. Een jaar waar we ook in de ban zijn gekomen van de wereldwijde Corona-pandemie, met niet alleen effecten op gezondheids- en gezondheidszorggebied, waaronder duizenden slachtoffers en tientallen doden, maar ook schade heeft gebracht aan de reeds kwakellende economie en het sociaal en maatschappelijk leven inclusief op moreel en ethisch gebied. Al met al heeft de financieel-economische, de gezondheids- en gezonheidszorg-, de bedrijvigheids- en de sociaal-maatschappelijke crisis die kenmerkend waren voor 2020 alle geledingen van onze samenleving geraakt.Daarom moeten wij met grote ijver gaan voor het vergroten van kansen voor iedereen, voor het verkleinen van de kloof tussen kansarm en kansrijk. We hopen dan ook dat in 2021 bijzonder aandacht besteed zal worden aan armoedebestrijding en het tegengaan van ongelijkheid, waaronder eerlijke toegang tot overheidsdiensten voor iedereen. Derhalve dat niet zal worden gesnoeid op het vlak van onderwijs, gezondheid en voeding.Al met al moet de regering alles eraan doen en dus voorkomen dat de te nemen maatregelen, in een poging de economie gezond te krijgen en het leven van alle dag dragelijk en dragelijker te maken niet brutaal onmenselijk, asociaal en onrechtvaardig zal overkomen. Nee, de maatregelen mogen een niet te zware hypotheek op onze toekomst leggen.Moge het zo zijn dat we de ‘uitzonderlijke tijd en periode van 2020’ waarin de burgers zich mede vanwege de verspreiding van het coronavirus en de dalende koopkracht zorgen maken over hun gezondheid, inkomen en baan  achterwege kunnen laten.Wij moeten voor één ding waken. En dat is dat wij niet populistisch moeten willen overkomen, in een poging de samenleving te willen paaien met aantrekkelijke beloften, die op termijn niet houdbaar zijn. Overigens begint hervorming niet met grote woorden, maar met kleine daden. We leven in onzekere tijden, mede door de coronacrisis. Er is behoefte aan betrouwbare informatie en verdieping.Het goede nieuws is dat er draagvlak voor verandering is, maar meer nog dat de Almachtige ook in 2021 voor ons allen klaar staat. Vaarwel 2020 nanga ala yu hebi en takru en verwelkomen wij 2021 op een gezegende en bloemrijke manier, want de samenleving wil opgelucht adem halen.Ronny Asabina
voorzitter BEP
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com