Asabina: ‘Historisch onrecht inheemsen herstellen met gegarandeerde parlementszetel’

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Het historische onrecht dat al langer dan vijfhonderd jaar jegens inheemsen in Suriname wordt gepleegd dient eindelijk te worden aangepakt. Te beginnen met een notitie in de Grondwet dat zij de oorspronkelijke bewoners van het land zijn, gevolgd door de wettelijke garantie dat zij altijd één gegarandeerde zetel zullen hebben in De Nationale Assemblee. Dit stelde BEP-fractieleider Ronny Asabina dinsdag in het parlement bij de voortzetting van de openbare behandeling van de conceptwet ‘Collectieve rechten inheemsen en tribale volkeren’.

Het kan er bij Asabina niet in dat coalitieleden binnenskamers benadrukten hoe belangrijk het is om de wet snel in orde te hebben, maar bij publieke optredens zaken voorstellen die juist voor oponthoud zullen zorgen. De fractieleider doelde op uitspraken van VHP-assembleelid Mahinder Jogi die vindt dat de grondenrechtenwet aan een referendum dient te worden onderworpen.

“Ik zat daar en kreeg kippenvel van het antwoord”Asabina vraagt zich af of dit geen obstructie is om de wet op de lange baan te schuiven. Hij vroeg zich af waaraan nazaten van immigranten die in Suriname de voorouders van inheemsen zijn komen aantreffen het recht ontlenen om bij volksraadpleging een beslissing te nemen of ze grondenrechten, één van hun mensenrechten, moeten krijgen. “Is het de bedoeling dat we internationale vonnissen niet meer gaan accepteren als we zeggen dat we dit aan een referendum moeten onderwerpen? Moeten nazaten van slaven, immigranten en overige bepalen voor de nazaten van de oorspronkelijke bewoners hoe ze moeten leven?” stelde Asabina.

De fractieleider merkte op dat inheemsen geen vrijheid hebben gekregen van de toenmalige koloniale machthebbers, maar dat ze hun vrijheid hebben verkregen door strijd. Het erkennen van hun grondenrechten is geen genoegen dat aan de inheemsen gedaan wordt, aldus Asabina, maar een verplichting van de overheid.

Ameerali

De politicus vond het stuitend dat KKF-vertegenwoordiger en ex-vicepresident Robert Ameerali, maandagavond tijdens een paneldiscussie over grondenrechten op vragen vanuit het publiek dat inheemsen en marrons in het binnenland evenals andere burgers grond moeten aanvragen bij de overheid. Het kon er bij hem niet in dat Ameerali die “dankzij” de stemmen van inheemse- en marronkiezers vicepresident van Suriname is geworden een dergelijk standpunt huldigde.

Ameerali gaf onverbloemd aan dat het standpunt van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is dat als de inheemsen en marrons een stuk grond willen hebben zij evenals alle overige Surinamers een aanvraag moeten doen bij de daarvoor in aanmerking komende instantie. “KKF is geen voorstander en ziet geen plaats voor collectieve eigendomsrechten in het staatsbestel”, citeerde Asabina de voormalige vicepresident. “Ik zat daar en kreeg kippenvel van het antwoord”, stelde Asabina.

Maskers

Volgens de BEP-fractieleider kan er geen sprake zijn van duurzame ontwikkeling in Suriname als de grondenrechten niet erkend zijn en er geen decentralisatie van het landsbestuur plaatsvindt. Hij riep zijn collega’s die mogelijk tegen de wet zijn om “uit de kast te komen”, de maskers weg te doen, zodat met open vizier en zonder emoties het grondenrechtenvraagstuk en de conceptwet besproken kunnen worden. De parlementariër hield collega’s voor dat er grond-, goud- en hout-lobbyisten zijn die geen voorstander zijn van de grondenrechtenwet, omdat ze van mening zijn dat hun belangen geschaad zullen worden.

Bij het bespreken van de geweldsuitbarsting van 2 mei te Pikin Saron vroeg Asabina of wordt beseft wat de impact is van de statement van een inheemse leider tijdens een persconferentie, dat de groep het gevoel heeft niet te behoren tot de Surinaamse bloementuin. De BEP-fractieleider werd op gegeven moment dermate emotioneel dat hij zijn spreekbeurt abrupt beëindigde. “Sorry, voorzitter. Ik kan niet doorgaan”, zei de politicus met, door emoties overmand, haperende stem terwijl hij zijn laptop dichtklapte.

Vicevoorzitter van het parlement Dew Sharman die op dat moment de vergadering leidde nam toen een schorsing om Asabina in de gelegenheid te stellen zich te herpakken. Na de schorsing zette de fractieleider zijn presentatie voort.-.