Arthur A. Hoogendoorn Atheneum levert 91,4 procent direct geslaagden

De COVID-19-pandemie heeft Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (AAHA) er niet van weerhouden om ook dit jaar het hoogste percentage direct geslaagden af te leveren, te weten 91,4 procent. Op deze school hebben 58 leerlingen meegedaan aan het eindexamen en daarvan zijn 53 direct geslaagd, één afgewezen en drie hebben herexamen. Vorig schooljaar was het directe slagingspercentage 87,3 procent. Dit is een stijging van 4,1 procent.
In totaal hebben 1.208 kandidaten deelgenomen aan het vwo-eindexamen en daarvan zijn er 875 direct geslaagden wat het percentage op 72,4 procent brengt. Vorig schooljaar was dit percentage 69,7 procent.
De Scholengemeenschap Sanatan Dharm (SGS) komt op de tweede plaats wat de hoogste prestaties betreft na AAHA. SGS had 44 examenkandidaten, waarvan 40 direct zijn geslaagd (90,9 procent), geen enkele student is afgewezen. Twee moeten herexamen doen en twee een inhaalexamen.
De Scholen Gemeenschap Nickerie (SGN) heeft 72 examenkandidaten gehad waarvan 64 direct zijn geslaagd (88,9 procent), twee zijn afwezen, vier moeten herexamen doen en twee moeten een inhaalexamen doen.
Op het Mr. Dr. J.C. de Miranda Lyceum (Lyco 1) hebben 312 leerlingen het examen afgelegd, waarvan 65,1 procent direct geslaagd zijn, 51 zijn afgewezen en 51 moeten herexamen doen. Zeven moeten een inhaalexamen doen. Lyco 1 heeft het meeste aantal examenkandidaten dit schooljaar gekend.
Op het Ewald P. Meyer Lyceum (Lyco 2) hebben 226 meegedaan aan het eindexamen en daarvan zijn 170 direct geslaagd (75,2 procent), 19 zijn afgewezen en 33 moeten herexamen doen. Vier moeten een inhaalexamen maken.
De Algemene Middelbare School (AMS) heeft 89 examenkandidaten gehad waarvan 55 direct zijn geslaagd (61,8 procent), één is afwezen en 30 moeten herexamen doen. Drie moeten ene inhaalexamen afleggen.
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft bekendgemaakt dat de scholen op voj- en vos-niveau hun deuren officieel op donderdag 1 oktober zullen openen. Vanwege de strikte COVID-19-maatregelen werkt het ministerie aan een schematisch overzicht om de opstart van het schooljaar 2020-2021 met inachtneming van de COVID-19-maatregelen te doen geschieden.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald