– Arrestantenopstand in cellenhuis Keizerstraat

Arrestanten zijn momenteel in opstand in het cellenhuis Keizerstraat. Zij gaan tekeer en slaan tegen de deuren van het cellenhuis.Er zijn verschillende eenheden van de politie momenteel ingeschakeld die op de plaats zijn. Zij zijn alert om in te spelen in geval een calamiteit zich voordoet.Maandag zijn dertien arrestanten ontvlucht uit het cellenhuis Keizerstraat. Wanneer ze allemaal zijn ontvlucht, is nog onduidelijk. De politie is met een klopjacht begonnen om allemaal aan te houden. Twee van hen zijn inmiddels opgepakt. Jonaton K., een van de ontvluchte arrestanten van het cellenhuis Keizerstraat, is maandagavond aangehouden door het Regio Bijstandsteam Midden. Zijn arrestatie geschiedde aan de Tepahoutstraat. Maandag werd Vince B. aangehouden aan de Oude Charlesburgweg. …………


Lees verder