Arrestanten cellenhuis Geyersvlijt uiten misnoegen over voeding

De arrestanten die zijn opgesloten in het cellenhuis van Geyersvlijt zijn misnoegd over de eenzijdige voeding die zij ontvangen. Zij accepteren de arrestantenvoeding vanaf woensdag niet meer. Zij leven daardoor van water en beschuitsoorten die zij eerder van hun familie hebben ontvangen.

Advocaat Maureen Nibte heeft de klachten van de familie van de arrestanten ontvangen. Nibte zegt dat zij veel cliënten in het cellenhuis heeft. De familie maakt zich ernstig zorgen over de arrestanten en hun gezondheidstoestand. De arrestanten trokken vaker aan de bel over de slechte voeding die zij van de Staat ontvangen.

Nibte benadrukt dat de arrestanten vallen onder staatszorg en daardoor goede voeding moeten krijgen vooral in deze periode van Covid-19. Zij heeft in verband hiermee gesproken met de hulpofficier van justitie van Geyersvlijt die heeft aangegeven bekend te zijn met de situatie.

Voorheen mochten de arrestanten ook water en brood ontvangen van hun familie op de woensdagen. Dat kan echter niet meer want op de woensdag mag alleen kleding worden gebracht. Alleen op de zondag mag voeding door de familie worden gebracht. De arrestanten klagen dat zij de voeding van zondag niet een week kunnen bewaren.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com