– Armoede, een andere aanpak!

Opeenvolgende regeringen hebben niks structureels gedaan aan het armoede vraagstuk in ons land. Het volk is keer op keer beter beloofd maar helaas, deze beloften bleken achteraf geen waarheid. Althans voor een groot deel niet ingelost zoals beloofd. Integendeel, elke aanpak/aanpassing ten spijt, er is nooit echt een duidelijk, structureel en vooral duurzaam (sociaal) beleid gevoerd. Het beleid is veelal ad hoc en tijdelijk. De werkelijkheid (mede dankzij covid19) leert ons dat het nu meer dan ooit anders moet! De situatie lijkt met de dag des te erger te worden! De economische misère grijpt steeds verder om zich heen. De steeds langer wordende rijen bij wisselkantoren/cambio’s, de klaagzang(en) op sociale media, het trieste straatbeeld, geven enige indicatie van de nijpende situatie. Armoede is een dringend vraagstuk! Het vormt een ernstige belemmering tot optimale ontwikkeling en staat een menswaardig leven in de weg. Mensen in armoede hebben geen of onvoldoende toegang tot hun basisrechten. Armoede zorgt voor uitsluiting van voor de mens vitale (levens)domeinen. Het is een vreselijke ‘ziekte’ en daarom van belang structurele aandacht hieraan te schenken.Suriname is een van de landen die zich heeft gecommitteerd aan de  Sustainable Development Goals (2030). Doel 1 no poverty en doel 2 zero hunger gaan hand in hand. Wat is de status? Ook van de overige doelstellingen! De (algemene) levenstandaard van de bevolking is de afgelopen tijd enorm achteruit gegaan. De verhoogde prijzen van brandstof,  groenten en overige levensbehoeften, zijn zeer ondragelijk geworden. Het wordt voor velen steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen en een kwalitatief goed leven te leiden. Dit is niet langer uit te houden! Er moet dringend iets gedaan worden om dit mensonterend fenomeen te elimineren. Welke structurele en integrale maatregelen/mechanismen heeft overheid in place om hieraan het hoofd te bieden? Een Engelsman zei ooit: there are some things worse than death! Mishandeld/misbruikt worden door (de)mensen die je ‘beter’ hadden beloofd, slavernij en honger zijn enkele daarvan. Keeping them needy is not the solution in fact in the end a hungry man is still an angry man!Nathalie Valpoort …………


Lees verder