Archiefsamenwerking Suriname en Nederland wordt voortgezet

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) en het Nationaal Archief Nederland (NAN) hebben middels de ondertekening van het Memory of Understanding (MoU) in vervolg eerdere samenwerkingsprogramma’s- en projecten, de archiefsamenwerking voortgezet voor de periode 2021- 2024. Hiermee is de samenwerking tussen de archieven van Suriname en Nederland voor de komende jaren geformaliseerd en geïntensiveerd.
De ondertekening vond op 30 maart plaats in de vergaderzaal van het NAS in aanwezigheid van de ambassadeur van Nederland in Suriname, Henk van der Zwan, de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), Nasier Eskak, de NAS-directeur, Rita Tjien Fooh. De algemeen directeur van het NAN, Marens Engelhard, en staf hebben de bijeenkomst virtueel bijgewoond. Namens Biza, tekende directeur Eskak de overeenkomst en Engelhard namens het NAN.
ProjectenDe nationale archivaris geeft aan dat met de voortzetting van de archiefsamenwerking thans grootse projecten kunnen worden uitgevoerd zoals de voortzetting van het digitaliseren van archieven in zowel Suriname als in Nederland, de professionalisering van het archiefkader van het NAS, wederzijdse ondersteuning bij projecten en activiteiten in en met betrekking tot de Caribische regio en andere landen en technische ondersteuning bij de uitbreiding van het archiefdepot van het NAS.
Tjien Fooh is ervan overtuigd dat met de voortzetting van de samenwerking beide instellingen profijt hiervan zullen trekken. De technologie en nieuwe inzichten op het gebied van (digitaal) archiefbeheer schrijden zich voort en Suriname kan zeker gebruikmaken van de nieuwe technieken en theorieën die reeds zijn uitgevonden en bedacht in Nederland en elders in de wereld.
RandvoorwaardenBiza-directeur gaf aan dat deze samenwerking Suriname, met name Biza, de randvoorwaarden biedt om de doelstellingen waarvoor archieven bestemd zijn tot uiting te laten komen. Tevens krijgt het NAS ook de nodige tools aangereikt om als overheidsinstantie het werk te kunnen doen.
De samenwerking met het NAN zal volgens de directeur verdere vorm en inhoud geven aan het archiefwezen in Suriname. Het NAS moet volgens hem die plek krijgen, die het verdient, opdat informatie van onschatbare waarde gepreserveerd kan worden en aan het grote publiek gepresenteerd kan worden in schrift en digitale vorm.
Van der Zwan vond het een eer om aanwezig te zijn bij de ondertekening van het MoU. De intensivering van de samenwerking vindt hij heel belangrijk. Dit past volgens hem in de prioriteiten van het Nederlands cultuurbeleid zoals dat is vastgesteld voor 2021 tot 2024. Daarbij is volgens de ambassadeur expliciet vastgesteld dat Suriname voor Nederland één van de prioriteitlanden is.
Vergroten bewustzijn“Wij als ambassade van Nederland in Paramaribo dragen daar een klein steentje aan bij. We hebben een klein bescheiden budget om kleine activiteiten te financieren. Wij hebben ook twee doelstellingen daarbij,” zei de ambassadeur.
De eerste is ondersteuning van de aanwezigheid van de Nederlandse kunst en cultuur in Suriname en het stimuleren van samenwerking tussen cultuurmakers in Suriname en in Nederland. Het tweede doel wat wij beogen te bereiken is het vergroten van de bewustzijn en belang van het behoud van historisch materieel en immaterieel erfgoed onder meer door digitalisering van archieven.
Volgens van der Zwan is de laatste jaren in Nederland te merken dat er steeds grotere belangstelling is voor alles dat met Suriname, met de geschiedenis en met de cultuur van Suriname te maken heeft. Evenals de directeur van Biza erkent ook hij het belang van het ontsluiten van archieven voor publiek, wetenschappers, journalisten en schrijvers die op basis daarvan onderzoek kunnen doen en publicaties kunnen voorbereiden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald