Arbeidsmigranten uit Brazilië vormen uitdaging voor Arbeid

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, heeft de Ambassadeur van de Federatieve Republiek Brazilië, Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. De ambassadeur heeft bij deze gelegenheid aandacht gevraagd voor de vele arbeidsmigranten uit Brazilië en de uitdagingen waarvoor ze staan.  Eén daarvan heeft betrekking op het legaal verrichten van arbeid in ons land. Het bezoek ter versterking van de bilaterale relatie heeft op dinsdag 8 september 2020 plaatsgevonden.

Minister Rishma Kuldipsingh overhandigd een presentje aan de ambassadeur van de Federatieve Republiek Brazilië, Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto

De ambassadeur schat in dat tussen de 15.000 en 30.000
landgenoten zich in Suriname hebben gevestigd. Een groot deel werkt in de
kleinschalige goudwinning in het binnenland en velen hebben een illegale
status. De diplomaat heeft het verzoek gedaan om de migranten een legale status
toe te kennen op de arbeidsmarkt teneinde die als volwaardige burgers met hun
gezinnen te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven in ons land. De door
hun verrichte arbeid is volgens de ambassadeur een niet te onderschatten bijdrage
aan de economie van Suriname.

Minister Kuldipsingh heeft bij deze gelegenheid
toegegeven dat de problematiek van migranten uit landen in de regio voor
Suriname een grote sociale uitdaging vormt op het gebied van arbeidstandaarden.
In het kader van het internationale ontwikkelingsconcept gericht op Decent
Work, is Suriname volgens de minister verplicht bescherming te bieden aan niet
alleen ingezetenen, maar ook aan vreemdeling op de arbeidsmarkt, waaronder
arbeidsmigranten. Ten aanzien van toekenning van de legale status op de
arbeidsmarkt heeft de minister de aanvraagprocedure voor een werkvergunning
voorgehouden aan de diplomaat. Zo bestaat de mogelijkheid voor het online
aanvragen van een werkvergunning. Deze onlinemogelijkheid vergemakkelijkt het
voor met name vreemdelingen die in het verre binnenland arbeid verrichten.
Share this:

Gerelateerd
………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News