Arbeidsinspectie tekent bezwaar aan tegen ontslag SWM-medewerkers

De afdeling Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft afgelopen week bezwaar aangetekend tegen het ontslag van medewerkers van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM). Het door SWM aangedragen argument voor ontslag wordt als onvoldoende beschouwd om het ontslag te rechtvaardigen. SWM beweert dat een alcohol- en drugstest positief heeft getest op THC en dat het bedrijf een beleid heeft voor een alcohol- en drugsvrije werkomgeving.
Arbeidsinspectie heeft bezwaar aangetekend, omdat uit beschikbare informatie is gebleken dat de SWM-directie niet volgens de vastgestelde richtlijnen van het beleid voor een alcohol- en drugsvrije werkomgeving heeft gehandeld. Ook is niet gehandeld conform de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
Inspectie stelt dat een van de werknemers verklaart dat die zich niet schuldig heeft gemaakt aan wat die verweten wordt, gezien die geen roker noch drugsgebruiker is. Ook heeft die het resultaat van de alcohol- en drugstest niet onder ogen gekregen.
Volgens de werknemer heeft hij nooit een schorsing van maximaal 5 dagen ontvangen zoals bepaald in de cao van 2017, en hoefde hij het formulier voor de laatste waarschuwing niet te ondertekenen. Bovendien kon de werkgever geen bewijs leveren van het positieve testresultaat. Als gevolg hiervan kan onvoldoende worden vastgesteld dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een gedraging die een ontslag in deze zaak redelijkerwijs zou kunnen rechtvaardigen. Er is hierdoor besloten om bezwaar aan te tekenen tegen dit ontslag wegens dringende redenen, laat Arbeidsinspectie weten in een schrijven aan SWM.
Ondervoorzitter van de Surinaamse Waterleiding Werknemers Organisatie (SWWO), Furgill Wolff, bevestigt het bezwaar dat aangetekend is door Arbeidsinspectie. “We zijn bezig nog een paar zaken in orde te maken”, zegt hij want de mannen moeten weer in ere worden hersteld in hun functie.
Volgens Wolff stelt de directie nu andere eisen aan de medewerkers, nadat de Arbeidsinspectie bezwaar heeft aangetekend. “Dit is niet acceptabel. We zullen met elkaar in gesprek gaan en onderzoeken hoe ver we kunnen komen, want dit is geen haalbare situatie,” laat de bondsondervoorzitter weten.
Volgens de medewerkers wordt er van ze geëist dat ze moeten tekenen om in een afkickcentrum geplaatst te worden om het werk te kunnen hervatten. “We willen het werk hervatten. We zitten al een maand thuis en weten niet als we uitbetaald zullen worden,” zegt een van de ontslagen medewerkers.
De directie had de afgelopen maand geld van hun ingehouden en dat is niet prettig. We leven in een dure tijd en hebben gezinnen. Het is vreselijk om ons op deze manier brodeloos te maken,” merken de arbeiders op in gesprek met Suriname suriname.