Arbeidsinspectie: Opslag ammonium nitraat voldoet aan eisen

Er bestaat geen direct gevaar voor mogelijke explosie en de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers zijn niet in het geding. Dat is de conclusie van de dienst Arbeidsinspectie na onderzoek op de twee bergruimtes van ammonium nitraat. De inspecties volgen op de verwoestende explosie van 2.700 ton ammonium nitraat in de Libanese havenstad Beiroet. In de samenleving was met bezorgdheid gereageerd op de opslag van deze stoffen in de bewoonde wijk.Op twee afzonderlijke plaatsen wordt er ammonium nitraat voor onder andere de grote goudbedrijven opgeslagen. De stof worden gebruikt als explosieven bij de goudwinning. Ammonium nitraat wordt ook gebruikt als kunstmest. In pure vorm is de stof niet licht ontvlambaar. Het is explosief wanneer het vermengd raakt met koolstofverbindingen zoals brandstof, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Medewerkers van de afdeling Arbeidsinspectie hebben een onderzoek verricht op twee locaties waar er hoeveelheden ammonium nitraat zijn opgeslagen. (Foto: CDS)

Bij de inspectie is gebleken dat het opbergen van de lading ammonium nitraat voldoet aan “nationale en internationale” bepalingen. De opslagplaatsen hebben voldoende ventilatie en is de grondstof verpakt in grote zaken zoals internationaal gebruikelijk is en wordt voorgeschreven. Deze grote zakken zijn voorzien van de naam van de stof, veiligheidspictogrammen, het gewicht, gebruiks- en opslagaanwijzingen en werkinstructies. 
In de werkruimtes zijn er brandblussers aangetroffen die een eventueel beginnende brand in de kiem zouden kunnen smoren. De werknemers zijn getraind in het werken met ammoniumnitraat en beschikken zij over nodige beschermingsmiddelen. Er wordt met een kleurencode gewerkt, waarbij de methode van first in – first out wordt gehanteerd. Tegen de muur van één van de opslagruimtes staat de juiste hoeveelheid van de opgeslagen ammonium nitraat. Arbeidsinspectie zegt dat zij in beide bergruimtes een vinger aan de pols blijft houden. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com