Annietje Alida Overman (75) Amsterdam 5-9-2020

Almere 8 september 2020
Gezegend is God, de vader van onze Heer Jezus Christus, de vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed.2 Kor, 1,3…4  

MET DIEP LEEDWEZEN MAAKT DE FAMILIE WATSON-OVERMAN BEKEND DAT VAN HUN IS HEEN GEGAAN  OP ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020, TANTE GROOTMOEDER EN OVER GROOTMOEDER  ANNIETJE ALIDA OVERMAN. GEBOREN OP 27JANUARI 1944 IN SURINAME  WONENDE IN NEDERLAND .

Namens  de bedroefde familie: Maike Watson en gezin in Nederland. Ronald Watson en gezin in Suriname. Glenda watson en gezin in Suriname. Cynthia watson en gezin in Nederland. Lydia Watson en gezin in Nederland. Henna Watson en gezin in Nederland. Ruben Watson en gezin in Suriname. Brain Watson en gezin in Suriname.  Humphrey overman en gezin in Suriname.

Met een lach en een traan zullen wij u

GEDENKEN.

Annietje Alida Overmangeboren 27-1-1944 overleden Amsterdam 5-9-2020

Condoleans en afscheid

Plaats  : Hoorneboeg 1, 1102 BR Amsterdam ( Afscheidshuis Z-O)

Datum en tijd : Donderdag 10 september van 17.00 tot 18.00 uur

Tel                  : 0889273770

Crematie:

Vindt plaast in besloten kring in Crematorium de nieuwe Ooster.

Namens de nabestaanden:
L Watson
………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl