Andere aanpak nodig om mensen weer te laten kerken

11/04/2021 18:00 – Audry Wajwakana

De afgelopen jaren is het kerkbezoek teruggelopen. ( ter illustratie) :  
PARAMARIBO – Andy Truideman (60) is atheïst en is daar heel open over. Hoewel hij het EBG-geloof bij zijn geboorte met de paplepel kreeg ingegoten, nam hij rond zijn twintigste het besluit om niet meer in een Schepper te geloven. “Het was een rationeel besluit, dat niet is aangestuurd door emoties als boos op God of boos op de kerk”, zegt Truideman. Christine Samsom (79) is ook christelijk opgevoed, maar besloot – ook rond haar twintigste – om in een Schepper te geloven die inspireert. Ze was toen studente op een Kweekschool. Elke zondag naar de kerk gaan, hoefde voor haar niet meer.
Het aantal kerkbezoeken in de traditionele christelijke kerken is de laatste jaren niet alleen sterk afgenomen. Maar ook het feit dat ruim veertigduizend Surinamers in de volkstelling van 2012 hebben aangegeven geen religie te hebben. Het Comité Christelijke Kerken uit zijn bezorgdheid in de Paasboodschap, dat steeds meer mensen zeggen christen te zijn, maar niet bij een bepaalde kerk willen behoren.
Emmy Hart, gemeentelid van Bribi Ministries ziet in haar gemeente wel jongeren naar de kerk komen. “Maar niet zo frequent als vroeger”, geeft ze eerlijk toe. Hoewel zij denkt dat diverse factoren hierin een rol spelen, heeft het volgens haar niet zozeer te maken dat de jongeren geen geloof hebben in God. “Jongeren willen meer voorbeeldfiguren en meten zich aan een stuk eerlijkheid. Als dat er niet is, kunnen zij gaan twijfelen in het geloof en in mensen.” Volgens Hart verliezen ze niet alleen hun vertrouwen in de christelijke, maar ook in politieke leiders, ouders en andere volwassenen met wie ze in contact komen. “De stabiele factor waar jongeren naar op zoek zijn is een beetje aan het tanen”, zegt ze.
De jeugd van vandaag is niet de jeugd van vroeger. Voor Truideman en Samsom waren het naar eigen zeggen goed overwogen beslissingen. Beiden beweren dat ze eerst diep over het geloof zijn gaan lezen en altijd heel kritisch naar het christendom toe zijn geweest, voor zij hun besluit namen. Zo vindt Samsom dat je geen christen kan zijn als je pro Apartheid bent. Shemar Rier (17) zit op het Ewald P. Meyer Lyceum en is lid van de Jezus Students, een jongerenorganisatie die al langer dan dertig jaar op middelbare scholen het evangelie predikt.
Ook hij merkt als jongere dat zijn leeftijdsgenoten geen belangstelling hebben om naar de gemeente te gaan. Hoewel hij, net als Hart, vindt dat er verschillende redenen hieraan ten grondslag liggen, vindt hij dat de belangrijkste reden is dat jongeren zelf door heel wat heen gaan. “Hierdoor geloven ze niet dat er een God bestaat. Ik weet dit omdat ik met heel veel van ze praat. De een heeft misschien een ouder verloren of de ander heeft een ‘toxic parent’, of ze gaan door een depressie en nog meer”, zegt Rier. Zijn aanpak is daarom ze eerst te confronteren met wie ze zijn. “En heel veel van ze weten die vraag niet te beantwoorden. Als je niet weet wie je bent, zal je ook niet weten wat je doel is in dit leven. Ik leg ze dan uit dat ze niet zomaar hier zijn, maar dat de Here hun hier op aarde heeft gezet om iets te voltooien. Op grond van de antwoorden confronteer ik ze met de gemeente en hoe we die in het dagelijks leven zien.”
Bij de meeste komt het besef volgens Rier wel aan, maar het neemt iets meer tijd om ze naar de gemeente te trekken. “Want ook over de gemeente hebben ze een mening, aan de hand van de slechte voorbeelden van geestelijke leiders, waardoor ze beginnen te twijfelen over de kerk. Ze nemen dan Jezus wel aan, maar naar de gemeente komen is een probleem.” Voor Rier en Hart is er anno 2021 daarom een andere aanpak vereist om jongeren in God te laten geloven en naar de kerk te trekken. Hart: “Jongeren willen niet luisteren naar een saaie preek. Er moet dynamiek zijn.” Een van de dingen die jongeren aantrekt is muziek. Het is ook mede hierdoor dat de pinkstergemeenten als Bribi Ministries meer mensen, met name jongeren, aantrekken.
Daarnaast speelt de digitale wereld een grote rol in het leven van jongeren. “De smart telefoon heeft op dit moment veel meer kracht dan het woord van God. Niet de jongeren moeten aan ons aanpassen, maar wij, volwassenen moeten terug naar ze gaan om ze mee te nemen naar die hoogte waar wij naar toe willen”, zegt Hart. Zelf denkt ze dat kerken/gemeenten speciale programma’s moeten ontwikkelen om jongeren weer voor de kerk te interesseren.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname