Amoksi wil effectievere aanpak criminaliteit

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie wil een effectievere aanpak van de criminaliteitsbestrijding. Hij is begonnen met motivatiegesprekken. Diverse politiecommandanten van het Korps Politie Suriname hebben meegedaan aan de eerste sessie.

De bewindsman heeft de commandanten van onder andere de Digitale Recherche, het Arrestatie Team, het Regiobijstandsteam, de Kapitale Delicten en de Inlichtingendienst gemotiveerd om met nieuwe strategieën te komen om de verschillende vormen van misdrijven die zich de afgelopen dagen binnen de samenleving hebben voorgedaan, aan te pakken.

Er zijn ook modellen besproken om zodanig op te treden dat zaken voorkomen kunnen worden. De justitieminister heeft getracht de leidinggevenden in een ‘actiestand’ te krijgen om een betere bijdrage te leveren aan de bestrijding van de criminaliteit. Er was een goede interactie tussen de minister en de commandanten, meldt de Voorlichting van het ministerie. De directeur Operationele diensten, Olton Helstone, korpschef Roberto Prade en veiligheidsadviseur Mark Karg zaten ook aan bij deze meeting.
Tijdens dit onderhoud is er ook gekeken naar de capaciteitsversterking van de politie en de internationale samenwerking met bevriende naties. Het opvoeren van de surveillance in de diverse woonwijken en in de binnenstad is eveneens aan de orde gekomen.

Amoksi heeft de commandanten gevraagd er op toe te zien dat de politie in de ressorten preventief te werk gaat en zich dus op straat laat zien. Hij zal de komende dagen ook motivatiegesprekken voeren met de overige leden van het Korps Politie Suriname. Aan de samenleving wordt gevraagd alle informatie die kan leiden tot opheldering in de reeds gepleegde strafbare feiten aan de politie door te spelen.
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com