AmCham adviseert Surinaamse overheid baggerfee in heroverweging te nemen

De Amerikaanse Kamer van Koophandel in Suriname (AmCham) beijvert zich om duurzaam ondernemerschap in Suriname te bevorderen. Zo adviseert zij de Surinaamse overheid de baggerfee voor export in heroverweging te nemen. Er moet een zorgvuldige evaluatie van de kosten en voordelen plaatsvinden om een eerlijke en evenwichtige regeling te creëren die zowel het milieu als het economisch welzijn ten goede komt.
De AmCham heeft tijdens een recente bijeenkomst diverse onderwerpen besproken die cruciaal zijn voor het bevorderen van ondernemerschap in Suriname. Zij geeft aan dat er momenteel een baggerfee gehanteerd wordt voor bijvoorbeeld de export van steenslag van Suriname naar Guyana. Deze situatie heeft echter enkele nadelige gevolgen, waarbij zowel de overheid als de infrastructuur in het gedrang komen.
Om de baggerfee te ontwijken, wordt het steenslag (20.000+ ton op maandbasis) via de Oost-Westverbinding getransporteerd naar Nickerie, van waaruit het alsnog geëxporteerd wordt. Dit heeft echter als gevolg dat de infrastructuur die oorspronkelijk berekend was op een bepaald aantal bewegingen, nu versneld gerehabiliteerd zal moeten worden. De toegenomen truckbewegingen leiden tot extra kosten voor de overheid, terwijl zij geen inkomsten ontvangt uit de baggerfee op deze exporten.
AmCham adviseert verder duurzaam transport, zoals het gebruik van vrachtwagens met een lage uitstoot of alternatieve transportmethoden zoals het vervoer via waterwegen. Het versneld rehabiliteren en aanpassen van de infrastructuur om de toenemende truckbewegingen op te vangen, is van cruciaal belang alsook samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven om duurzaam ondernemerschap te bevorderen.