Ambtenaren OW moeten zich houden aan Personeelswet

De leiding van het ministerie van Openbare Werken (OW) zal verscherpte maatregelen treffen tegen personeelsleden, die zich niet houden aan de in de Personeelswet aangegeven richtlijnen. Deze maatregel is vanaf 1 januari van kracht. Met dit besluit wil de departementsleiding aangeven, dat de personeelszorg van OW niet alleen de goede eigenschappen zal honoreren, maar ook degene die niet naar wens presteren en vaker afwezig zijn, zonder daartoe toestemming te hebben, zal aanpakken.
Als een ambtenaar langdurig afwezig is zonder een gegronde reden en geen presentie tekent, kan zo’n ambtenaar conform de Personeelswet een verweerbrief ontvangen van de afdeling Personeelszaken. In geval de ambtenaar geen gehoor geeft of zich niet afdoende schriftelijk of mondeling verantwoord, zal het ministerie genoodzaakt zijn over te gaan tot schorsing, inhouding van salaris en uiteindelijk ontslag.
Signaal“Het moet nu een duidelijk signaal zijn voor de ambtenaren van Openbare Werken dat ze niet buiten het personeelswetboek moeten handelen door bijvoorbeeld veel te verzuimen, anders dwingen ze ons om hen te straffen,” zegt minister Riad Nurmohamed. De bewindsman doelt op eerlijkheid en wil voorkomen dat een kleine groep hard moet werken en de rest doet wat hij of zij wilt.
Verder is hij van mening dat daadwerkelijk de regels in de Personeelswet gehanteerd dienen te worden. “We zijn vrij soepel bij de overheid, ook bij OW, maar ergens is er een grens en dit zijn de gevallen waar we genoodzaakt zijn waarschuwingen te geven,” aldus de bewindsman.
RoulatiesysteemVanwege COVID-19 werkt het ministerie volgens een roulatiesysteem. De personeelsleden dienen zich zoveel mogelijk aan hun werkschema te houden. De afdeling Personeelszaken zal de presentie bijhouden. Ook de afdelingshoofden hebben een controleplicht. Nurmohamed vraagt de personeelsleden om zich zoveel mogelijk aan de Personeelswet te houden en zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van het ministerie in het algemeen. Als er onder de medewerkers ontevredenheid is, kan die doorgegeven worden bij het meldpunt ‘Onregelmatigheden’ van het ministerie.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald