‘Als onze kinderen naar school gaan zijn wij ze kwijt’

07/04/2021 10:01 – Euritha Tjan A Way

Onderwijsminister Marie Levens trok precies een maand geleden bij de eerste steenlegging van de schoolcampus van Para de komst van de campus samen met de vernieuwingen binnen het onderwijs. “We kunnen niet een nieuw gebouw hebben en oud onderwijs verzorgen.” : CDS  
PARAMARIBO – Zodra een kind van bijvoorbeeld het binnenland de school bezoekt en hogere educatie krijgt, is dat het begin van het vertrek uit het eigen gebied. Het is een waarheid als een koe, die Helmut Gezius, deskundige op het gebied van gemeenschapsontwikkeling, elke keer ziet gebeuren. “Toen ik een keer de uitspraak hoorde van iemand uit een dorp in Amerika – ‘Als onze kinderen naar school gaan, zijn wij ze kwijt’ – deed het me nadenken over wat er in Suriname gebeurt.”
Hij raakte daardoor geïnteresseerd in de stellingen van Paulo Freire die het boek ‘Pedagogiek van de onderdrukten’ schreef. Daarin staat dat onderwijs een antwoord moet geven op de politieke en maatschappelijke uitdagingen waarmee het individu te kampen heeft. Gezius die Paraan is, ziet kansen om met de nieuw op te zetten campus in zijn district deze onderwijsvisie, aangepast aan de uitdagingen in de omgeving neer te zetten. “Van deze campus wordt gezegd dat ze de modernste in het Caribisch Gebied wordt. Laten we het niet alleen in de zin van een gebouw en faciliteiten modern maken, maar laten we zorgen dat het onderwijs dat er verzorgd zal worden antwoord geeft op de uitdagingen waarmee de districten Para, Brokopondo en Sipaliwini zitten. Dat zou pas innovatief zijn”, vindt Gezius.
De campus zal voorzien in secundair onderwijs op voj en vos-niveau voor ruim elfhonderd leerlingen uit de drie districten. De bouwwerkzaamheden die op 7 maart begonnen vallen onder het Secondary and Technical Education Support Project en worden gefinancierd door de Islamitische Ontwikkelingsbank. Het nieuwe scholencomplex zal verrijzen aan de Desi Bouterse Highway. “Deze gebieden zijn rijk aan economische activiteiten zoals toerisme, mijnbouw en bosbouw. Ze hebben heel veel potentie. Het is van belang dat het onderwijs dat gegeven zal worden op deze school de jongeren van het gebied voorziet in de tools om het beste te halen uit deze potentie. Daarbij zou het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) nu al moeten partneren met bedrijven en sociaal-maatschappelijke organisaties om een modern curriculum samen te stellen dat antwoorden biedt op de uitdagingen in deze districten”, stelt Gezius.
De agoog legt uit dat de definitie van ontwikkelingskwaliteit uitgaat van een goede wisselwerking tussen omgeving en bewoner. Dat het individu zich optimaal kan ontwikkelen in de eigen omgeving. “Daarbij is van belang dat de jongeren een zekere trots ontwikkelen voor het gebied waar ze vandaan komen. Dat kan wanneer ze de potentie zien van het gebied en mogelijkheden voor zichzelf zien om de eigen toekomst daarop af te stemmen.” Dat zou er ook voor moeten zorgen dat de jongeren dan wel in het gebied willen blijven en ook aan de slag willen met wat het gebied aan mogelijkheden heeft. “Op deze manier trekt de school de ontwikkeling van het gebied omhoog. In een ander geval zal Para slechts dienen als een locatie voor een algemeen onderwijsconcept. En de visie dat mensen breed ontwikkeld moeten worden om antwoorden te geven op allerlei algemene vraagstukken geeft geen antwoord op de lokale vraagstukken”, vindt Gezius. Hij wil samen met de Federatie van Paraplantages een bezoek brengen aan OWC-minister Marie Levens om deze visie met haar te delen. “Het is een minister met een moderne visie op onderwijs, dus we hopen dat zij oor heeft naar dit concept.” De Ware Tijd had geen succes in pogingen om de bewindsvrouw te bereiken.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname