Als de Here het huis niet bouwt…

Als de Here het huis niet bouwt. Tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;Als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.Wanneer wij deze woorden bezien, dan kunnen die een bemoediging voor ons zijn als volk. Dit naast de kracht en zegeningen die de woorden voor de leiders van het land in het bijzonder en de politieke leiders in het algemeen, kunnen hebben. Kracht, doorzetting en inzicht kunnen door deze woorden verkregen worden. Zien wij bij hen, die hun hart openstellen, voor de aangeboden wijsheid. Woorden om te overdenken en waarover men kan mediteren.Naast de zegeningen die wij uit de woorden kunnen putten, zit er ook een waarschuwing ingesloten; tevergeefs bouwen de bouwlieden. Hoe vaak spreken wij ons uit, over hoeveel potentie ons land bezit, kijkende naar de enorme hoeveelheid aan natuurlijke hulpbronnen waarmee ons land gezegend is. Echter gaan er tientallen jaren voorbij, doch de verheffing van het volk laat op zich wachten, terwijl de verarming steeds dieper ingrijpt.  Zwoegen de bouwlieden tevergeefs?Als de Here het huis niet bouwt, zal het gewoon niet lukken echte groei en ontwikkeling te brengen. Wij praten pas dan over een duurzame ontwikkeling, als die op “De Rots” is gebouwd. Er staat geschreven: Wee hem die zijn huis bouwt met ongerechtigheid, zijn opperzalen met onrecht; die zijn naaste voor niets laat werken; hem zijn loon niet geeft. Maar gij hebt enkel oog en hart voor uw onrechtmatig gewin.De vraag is: Wanneer en hoe bouwt de Here aan het huis? Alleen daar waar Hij betrokken wordt door hen, die Hem de plaats in hun hart geven, en die Hem betrekken bij al hun handelingen en daden. Want de Here zelf is het fundament, waarop met succes gebouwd kan worden. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Ieders bouwsel zal dan met vuur getoetst worden, zegt het woord.Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.Aan ons land te bouwen en die op te bouwen, het volk te verheffen en het in voorspoed en vrede te laten leven, is mogelijk. Hij heeft ons met het Surinaams volkslied de oplossing gegeven. Volk van Suriname, leef het volkslied! Daarin staat God centraal. Dit is terug te vinden en uitgelegd in het door mij geschreven boek, “De geheimenis achter het Surinaams volkslied”.

Laten wij daarom niet tevergeefs zwoegen. Hij kan ons bijstaan, indien wij onze harten niet verharden, ziende niet zien en horende, niet horen. Hoort en verstaat! Alleen zij die Goddelijk bewust zijn en door Hem versterkt worden, kunnen Suriname duurzaam opbouwen!Het Surinaamse volk stelt politieke leiders als wachters aan, echter zullen velen falen in hun poging te voldoen aan de verwachtingen van het volk. Waarom is het zo dat het volk verarmd en er ruimte gegeven wordt aan haat, hebzucht, afgunst en liefdeloosheid? Omdat zij de “Bouwer” miskennen.  Want Hij die bouwt, is tevens de Beschermer, de Grootheid, de Kracht, de Macht, de Glorie en de Majesteit.

Als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.Apostel Donk K.R. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com