Alle Covid-19 positieven moeten in overheidsfaciliteit

Internist-infectioloog Stephen Vreden, lid van het Outbreak Management Team heeft artsen en medische specialisten zondag schriftelijk meegedeeld dat alle personen die Covid-19 positief zijn, in isolatie moeten in een overheidsfaciliteit. “Het afwijken hiervan door individuele artsen/specialisten die beslissen om mensen in thuisisolatie te plaatsen, kan resulteren in een onvoorziene besmetting van derden en zal juridische consequenties kunnen hebben voor de desbetreffende arts/specialist,” schrijft Vreden.

De strategie is steeds gehanteerd om alle positieve gevallen, ook die zonder klachten, te isoleren in door de overheid aangewezen faciliteiten. Deze strategie heeft volgens Vreden bijgedragen aan de snelle en succesvolle reductie van de transmissie. Toen tijdens de augustus-piek de isolatieplekken overvol raakten, is een noodprotocol voor thuisisolatie opgesteld met medewerking van de huisartsen en goedkeuring van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG).

De dramatische stijging van het aantal gevallen sinds de afgelopen week, noopt tot een verscherping van beheersmaatregelen en strikte naleving van het eerder succesvolle quarantaine- en isolatiebeleid, met als doel de noodzakelijke zorg voor Covid-19 en andere aandoeningen veilig te stellen zonder onze beperkte ziekenhuisfaciliteiten over te belasten. Hiervoor is de gecoördineerde inzet van alle gezondheidsmedewerkers essentieel, stelt Vreden.

Het in isolatie zetten van personen met een infectieziekte is vervat in de wet besmettelijke ziekten en behoort tot de taken van de directeur van Volksgezondheid met delegatie naar het BOG. Het BOG is dus de enige wettelijk bevoegde instantie die de isolatieplek goedkeurt. Het afwijken hiervan door individuele artsen/specialisten die beslissen om mensen in thuisisolatie te plaatsen, kan resulteren in een onvoorziene besmetting van derden en zal juridische consequenties kunnen hebben voor de desbetreffende arts/specialist. Vreden dringt aan bij de medici om het huidige isolatiebeleid na te leven en niet zelf de verantwoordelijkheid te nemen, ook al verzoekt de persoon of familie om thuis isolatie.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com