Alibaks-Hausil: Van Trikt stond niet open voor adviezen

Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs, zei op de zitting donderdag dat de ex-bankpresident Robert van Trikt niet open stond voor haar adviezen. Zij was ook niet van alles op de hoogte.Bij veel transacties, waaronder koop van panden, was zij niet betrokken. Haar raadslieden hebben weer een verzoek ingediend om hun cliënt voorlopig in vrijheid te stellen, maar dit is opnieuw afgewezen door rechter Maytrie Kuldipsingh.

In deze zaak heeft de rechter enkele getuigenverklaringen voorgehouden, waaronder ook die van de ex-bankpresident, Van Trikt. Hieruit blijkt dat er bezwarende verklaringen tegen Alibaks-Hausil zijn afgelegd. Terwijl zij ontkent meegewerkt te hebben aan overeenkomsten, beweren anderen het tegendeel. De verdachte voerde aan dat zij over een aantal zaken niet op de hoogte werd gesteld. Haar adviezen waren vaak niet te zien in de definitieve overeenkomsten.
Van Trikt heeft aangegeven dat het directielid meer de belangen van de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft gediend dan van de bankpresident. Alibaks-Hausil stelde dat Van Trikt niet de waarheid spreekt. Van veel transacties die gepleegd zijn, werd haar niks gevraagd. Volgens artikel 23 van de Bankwet mag de bankpresident zelf beslissen of hij al dan geen advies vraagt. Zij werd vaak achteraf op de hoogte gesteld van zaken.

Alibaks-Hausil benadrukte dat Van Trikt haar in veel zaken niet betrok en informatie bewust achterhield. Zo was ze niet op de hoogte van betalingen van panden die gekocht zijn. Van Trikt heeft aangegeven dat zij wel degelijk weet had van deze zaken. Zij ontkende dit ter terechtzitting bij de confrontatie met de verklaringen. Zij merkte op dat zij de waarheid spreekt, want er zijn ook white board-sessies geweest waar ook juristen gewezen hebben op bepaalde zaken die niet correct waren. Alibaks-Hausil stelde dat Van Trikt bewust zaken een andere draai geeft.
Deze zaak is uitgesteld tot 9 maart. Dan zal de verdachte verder worden verhoord. De rechter en het Openbaar Ministerie zijn niet meegegaan met het verzoek van de raadslieden Raoul Lobo en Murwin Dubois om hun cliënt voorlopig in vrijheid te stellen, opdat zij zich goed kan voorbereiden op haar verhoor. Volgens de raadslieden staan de ernstige bezwaren niet langer overeind van haar betrokkenheid bij strafbare feiten. De rechter voerde aan dat op basis van de getuigenverhoren gebleken is dat de verdachte niet gehandeld heeft volgens haar taakstelling.

Raoul Lith
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com