Alfaisi: uiteenzetting minister Financiën hoopgevend, maar toch vaag

De uiteenzetting door de minister van Financiën, Armand Achaibersing, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) was enerzijds hoopgevend, maar toch heel vaag en was niet bedoeld voor het gewone publiek. Tot deze conclusie komt de voorzitter van de politieke partij DOE, Steven Alfaisi, in gesprek met Suriname Herald.
Volgens de DOE-voorzitter zijn het terugdringen van de overheidsuitgaven en het stimuleren van de productiviteit die de minister heeft aangehaald enkele zaken die goed en hoopgevend zijn. “De algemene zaken die gepresenteerd zijn, klinken goed. Voor mij is het duidelijk dat iets op komst is, maar wat het inhoudt daar moet ik nog nota van nemen.”
Alfaisi hoopt dat het rapport dat hij nog in handen moet krijgen, meer details en concrete zaken bevat. Belangrijk is dat het volk concreter geïnformeerd zou moeten worden, zegt Alfaisi.
De minister zei ook dat er zware maatregelen getroffen zullen worden, maar de minderbedeelden zullen niet zwaar getroffen worden. Volgens Alfaisi moet de minister concreet aangeven welke zware maatregelen getroffen zullen worden en hoe de minderbedeelden beschermd zullen worden om het niet zwaarder te hebben dan nu het geval is.
Hij benadrukt dat vanwege het slechte beleid van de vorige regering, zeker pijnlijke maatregelen getroffen moeten worden. Dat moet wel voor iedere Surinamer duidelijk zijn. “We moeten door de moeilijke tijd heen om de economie gezond weer te maken,” zegt de DOE-voorzitter.
DNA als waakhondHij geeft aan dat De Nationale Assemblee (DNA) ervoor moet zorgen dat de maatregelen die getroffen zullen worden, goed zijn voor de samenleving. “Ik hoop niet dat het zal zijn als de vorige regeerperiode, waar alles van de regering blindelings werd goedgekeurd door DNA. Dit parlement moet kritisch naar de maatregelen kijken en doen wat goed is voor het volk, benadrukt Alfaisi.
De DOE-voorzitter heeft het geloof dat als de noodzakelijke maatregelen goed doorgevoerd worden, de economie weer gezond kan worden. Evenwel moet de samenleving, waaronder de tripartiete partners zoals de vakbonden, het bedrijfsleven en de Consumentenbond inspraak krijgen in het ontwikkelen van de maatregelen.
VES doet goed werkHij is lovend over het werk dat de VES doet. Volgens hem doet de vereniging een goede job. “Ze kijkt niet naar namen en gezichten. Als iets fout is geeft ze dat aan en als iets goed is laat ze dat ook blijken,” zegt Alfaisi. Hij hoopt dat de regering de adviezen die vanuit deze verenging komen ter harte zal nemen.
Jerrel Harderwijk

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald