Alarmerende situatie: Nierdialyse in gevaar door geldgebrek

26 Oct, 10:38

Het personeel en cliënten van het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC) hebben vanmorgen een protestactie uitgevoerd bij het ministerie van Volksgezondheid. Starnieuws verneemt dat door betalingsachterstanden NNC niet in staat de behandelingen te garanderen. 

Verpleegkundig personeel en mensen die afhankelijk zijn van NNC hebben de aandacht gevraagd voor de nijpende situatie. Mensen kunnen niet meer worden behandeld. Aan minister Amar Ramadin van Volksgezondheid wordt gevraagd om er alles aan te doen om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. 

Ruim 300 cliënten verkeren in levensgevaar omdat hun behandelingen niet mogelijk zijn. Dit betekent dat ze in levensgevaar verkeren als ze niet gedialyseerd kunnen worden. Over deze kwestie is er overleg geweest met de minister maar er zijn nog geen middelen vrijgemaakt. 

Advertenties

Monday 26 October

Sunday 25 October

Saturday 24 October

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com