Alarmerende nierdialysesituatie van de baan

Een bezorgde groep patiënten aangesloten bij het Surinaamse Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC), heeft vanmorgen haar bezorgdheid uitgesproken tegenover de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, inzake het tekort aan nierdialysehulpmiddelen. Het verpleegkundig personeel en patiënten die afhankelijk zijn van het NNC,, hebben de aandacht gevraagd voor de nijpende situatie. De minister zei vervolgens in gesprek met De West, dat door betalingsachterstanden bij de leverancier, deze gestopt was met de levering van de hulpmiddelen aan het NCC. Ramadhin zei, de bezorgdheid van de patiënten te begrijpen en dat door de hele financiële situatie, dit op een gegeven moment ontzettend zwaar drukte op hen, “Maar intussen is het probleem verholpen en zijn de medische hulpmiddelen vanmorgen gearriveerd bij het NCC”, aldus de minister.
“De leverancier had besloten niet meer te leveren, totdat de achterstallige betalingen waren verricht, maar door goede onderhandeling heeft de minister, afgelopen vrijdag, de leverancier kunnen overhalen, de medische hulpmiddelen alsnog te leveren.’’ Ramadhin zei dat de leverancier akkoord is gegaan, zonder betaling voor een week, de medische hulpmiddelen en andere zaken, zoals water etc., ter beschikking te stellen van de patiënten, omdat deze groep anders in gevaar zou komen. “Intussen heeft de Centrale Bank van Suriname bevestigd, dat de betalingen worden afgehandeld, wat het probleem voor nu even heeft verholpen. “Er rest dan nog een klein saldo, dat we nog moeten voldoen aan de leverancier en wij zullen daarna weer een periode hebben, dat wij zonder achterstanden, zaken geleverd kunnen krijgen”, aldus Ramadhin. De bewindsman zei voorts, dat wij in de loop van de week meer informatie zullen krijgen.
Volgens Glenn Uiterloo, bedrijfsleider van het NCC, was de situatie voor de patiënten zeer stressvol. “De slechte financiële situatie van het NCC is niet nieuw, vanaf het prille begin hebben wij vaker zulke situaties gehad”, aldus Uiterloo. De bedrijfsleider stelt, al een paar weken bezig te zijn geweest, de betalingen voor elkaar te krijgen. “Maar het land zit momenteel in een financiële crisis. Er is geen geld.
Dus wij tonen daarvoor begrip.” Volgens Uiterloo wisten de patiënten min of meer, dat het dialysaat (Dialyse vloeistof die het bloed van dialyse patiënten zuivert) problematisch was.
Door tussenkomst van de minister van Volksgezondheid is dit probleem voorlopig even opgelost. Uiterloo stelde, dat de leiding niet op de hoogte was, dat de patiënten en personeelsleden naar het ministerie waren getogen. “We hebben niemand aangezet, maar ik begrijp hun bezorgdheid”, aldus Uiterloo. Hij stelde, het zeer op prijs te stellen dat de minister de tijd heeft genomen om zelfs naar het NNC te lopen en de problemen van de patiënten aan te horen en een oplossing daarin heeft kunnen brengen. “De minister heeft ook de toezegging gedaan, dat de schuld van 1 miljoen euro bij de leverancier aangepakt zal worden en dat er morgen een werkgroep geïnstalleerd zal worden, die problemen binnen het nierdialysecentrum zal helpen oplossen. Het NNC is het enige centrum, dat draait op geld van de staat. De overige dialysecentra krijgen hun geld rechtstreeks van de verzekeringsmaatschappijen, waardoor ze het probleem van het NNC niet kennen.
The post Alarmerende nierdialysesituatie van de baan appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname