Al rijdt de leugen in een Mercedes Benz

(Ingezonden)Wie gedacht had dat regering Santokhi/Brunswijk het daadwerkelijk veel beter zou doen, is kennelijk van een koude kerstmis thuisgekomen. De vele beloften gedaan aan het Surinaamse volk ruimschoots een jaar geleden, hebben zich al gauw na het aantreden van deze regering ontpopt tot grote leugens. Zo had men beloofd de koers terug te brengen naar SRD7, echter is de Surinaamse munt in één jaar maar liefst vier keer gedevalueerd en wordt thans een koers van SRD21 gehanteerd voor de US-dollar. Daarnaast zou men bij het verkrijgen van regeermacht geen samenwerking aangaan met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De realiteit is dat men vanaf juli 2020 hard aan de weg timmert om miljoenen van het IMF los te krijgen. Dit is slechts een greep uit de vele beloften die zijn gedaan, waarvan de beelden op nageslagen kunnen worden. Op de allereerste persconferentie van de regering in augustus van het afgelopen jaar, heeft zij uitgebreid uit de doeken gedaan wat de financiële schuldpositie is van Starnieuws alsmede de schuld per Starnieuwsr. De razende president gaf flink af op het toenmalig regime, dat zij het Surinaamse volk heeft ondergedompeld in een schuld van US$ 5.000 per burger. Wie het handelen van de regering goed volgt, weet dat zij in april van dit jaar heeft bekendgemaakt dat de schuld per Starnieuwsr US$ 7.000 bedroeg en maar liefst twee maanden daarna stond de president op het podium in het parlement te vertellen dat de schuld per burger US$ 8.000 bedraagt. Wat een gecertificeerde leugen! Een bekende gezegde luidt: wie liegt moet goed onthouden. Dat de regering telkens haar falen tracht te verdoezelen middels leugens en steeds de schuld schuift in de schoenen van de vorige regering, is bij velen bekend.     Het was in het afgelopen weekend weer raak nadat documenten zijn uitgelekt, waaruit blijkt dat de Raad van Ministers een bedrag van 89.000 euro heeft goedgekeurd voor de aanschaf van een Mercedes Benz ten behoeve van de Surinaamse ambassadeur in Nederland. Nadat er in de samenleving veel commotie hierover is ontstaan, heeft de regering -bij monde van haar Communicatie Dienst Starnieuws- wederom getracht haar falen te verdoezelen, door te stellen dat de vorige regering de residentie van de ambassadeur heeft verkocht. De naakte waarheid achter dit verhaal is dat in 2007, regering-Venetiaan door de Nederlandse autoriteiten, op de vingers is getikt voor het niet regelmatig onderhouden van de Surinaamse ambassade aldaar, gezien die in zeer deplorabele staat verkeerde. De ambassade in Nederland maakt deel uit van de monumentale panden, waarvoor regels met betrekking tot monumentale zorg van toepassing op is. In datzelfde jaar heeft de regering toen besloten de residentie van de ambassadeur te verkopen en met die opbrengsten werd de de ambassade gerenoveerd en onderhouden. De ambassadeur werd derhalve gecompenseerd voor het gebruiken van diens eigen woning. De huidige ambassadeur Khargi maakt nog steeds aanspraak op de compensatieregeling, omdat er nadien geen nieuwe residentie is aangeschaft. Het is een regering onwaardig om ondoordachte besluiten die genomen zijn in een voormalig kabinet -waar die toen zelf deel van uitmaakte-, te schuiven in de schoenen van kabinet Bouterse. Dit is laster en smaad die steeds weer wordt uitgesproken aan het adres van de vorige regering, kennelijk met het doel de Surinaamse gemeenschap op een dwaalspoor te brengen en het besluit, voor de aankoop van de peperdure Mercedes, te rechtvaardigen. Indien een beleidskeuze is gemaakt om de aanschaf van een peperdure voertuig te prefereren boven het belang van de noodlijdende samenleving, is dat voor rekening van de regering. Maar om op zo’n benedenmaatse manier, het falen te willen afwentelen op de vorige regering, getuigd van een beleid van gecertificeerde leugenachtigheid. Het is de regering aan te bevelen om in haar handelen steeds te onthouden, dat de leugen snel is -te meer het zich verplaatst in een Mercedes- maar dat de waarheid uithoudingsvermogen heeft. De fractie van de Nationale Democratische Partij in De Nationale Assemblee