AKB en AOV worden verhoogd, geen verhoging voor regering en politici

President Chan Santokhi heeft zojuist tijdens de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen in De Nationale Assemblee (DNA) een sociaal pakket aan maatregelen aangekondigd. Dit pakket moet de samenleving ondersteunen met name de groepen die het nodig hebben. Deze maatregelen gelden voor een jaar.
Personen met een inkomen van minimaal SRD 12.600 zullen geen salarisaanpassing krijgen. “De president, vicepresident, ministers, adviseurs en DNA-leden krijgen geen verhoging. We moeten solidair zijn,” aldus Santokhi.
De president zegt dat hij in contact is met het bedrijfsleven en de bonden. Maar de overlegmomenten hebben nog niet geleid tot een akkoord. “Wat we op korte termijn moeten uitvoeren, moeten we ondersteunen.”
De salarissen van ambtenaren en ziekenhuispersoneel worden verhoogd met een toelage. De berekeningen worden uitgewerkt en morgen goedgekeurd in de Raad van Ministers. De verhoging voor ambtenaren gaat al juni in, terwijl deze voor het ziekenhuispersoneel in juli ingaan. Dit zal gebeuren op basis van de beschikbare middelen “Klein verdieners krijgen een hogere toelage en groot verdieners een kleinere toelage,” zegt Santokhi.
Als er meer inkomsten vrijkomen, zal naar andere groepen worden omgekeken. Ook gepensioneerde ambtenaren zullen een verhoging tegemoet kunnen zien en ook de onderstanden, zegt president Santokhi.
Verder zullen de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), sociale bijstand, bijstand voor sociaal zwakke huishoudens en de Algemene Kinderbijslag (AKB) aangepast worden. De president spreekt van een forse aanpassing. Voorts komt er subjectsubsidie voor sociaal zwakkeren. Er is hiervoor SRD 12 miljoen ter beschikking. “Deze verhogingen worden gefinancierd uit de reguliere begroting.”
Ook het Agrarisch Kredietfonds (AKF) en KMO-fonds zullen voor respectievelijk SRD 40 miljoen en SRD 50 miljoen worden gespekt. Daarnaast zal de agrarische sector SRD 50 miljoen krijgen voor verliezen geleden tijdens de wateroverlast, aldus president Santokhi.
Naomi Hoever

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald