Agrarische export afgenomen met 90%

Terwijl het gras groeit, sterft het paard geldt al jaren voor de agrarische sector. Het komen en gaan van ministers, het praten over dezelfde problemen waarmee de sector kampt, niets heeft in de afgelopen decennia gelopen de agrarische sector, ondanks alle mooie beloften, naar een hoger niveau te tillen. Met de beperkingen die de coronaviruspandemie oplegt, lijkt bijna het einde in zicht van agrarische creativiteit. Ook met de nieuw aangetreden minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Egbert Jubithana zijn dezelfde problemen van de landbouwers besproken.Beperkte luchttransportverbindingen, hoge vrachttarieven, hoge bankrentes en geen nieuwe markten, zijn slechts enkele van de heikele problemen waarmee de agrarische sector zit. Ook de leden van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (Veaps) zitten met de handen in het haar. Zij zijn afhankelijk van luchttransport met de SLM en KLM. Zonder transport is er geen export, heeft de Veaps de minister voorgehouden.De export van zo’n 60 ton per week is door de beperkte vluchten teruggevallen naar ongeveer 10 ton per week. Midden september begint het nieuw exportseizoen en dan hopen de exporterus dat er meerdere vluchten zullen zijn. In deze periode ligt de vrachtbehoefte rond de 90 ton per week. Afnemers van Surinaamse producten in Nederland zijn er al toe overgegaan producten uit andere landen te kopen omdat deze veel goedkoper zijn. Op dit moment wordt er een vrachttarief van US$ 3,60 per kilo gehanteerd, dat is zelf hoger dan de kostprijs van het aangeleverde product, zegt Swami Girdhari, secretaris van de Veaps aan Starnieuws.”De afgelopen jaren zijn de diverse problemen in de agrarische sector aangekaart bij diverse bewindslieden. Mede door de Covid-19-crisis zijn in de tussentijd de problemen alleen maar groter geworden,” legt hij uit. “Met de voorzitters van de vier coalitiepartijen zijn de problemen van de agrarische sector besproken in de zoom meetings. De nu zittende autoriteiten zijn op de hoogte van de problematiek. Helaas zien we tot nu toe nog geen concrete acties om te geraken tot een oplossing van de problemen.”Girdhari wijst erop dat de afgelopen vijf jaren de huidige coalitie in de oppositie zat en de president en de vicepresident in DNA. “Ze hebben ruim de tijd gehad om te werken aan een herstel-, groei- en ontwikkelingsplan voor Suriname. Helaas zien we 3 maanden na de verkiezingen van 25 mei en 5 weken na de benoeming van de regering nog geen concrete acties.” Hij vindt dat de leiders zich niet echt bewust zijn van de omvang van de crisis in het algemeen en in het bijzonder de problematiek in de agrarische sector. “Alleen een gemeenschappelijke aanpak en het betrekken van alle belanghebbenden zullen bijdragen tot een succesvolle ontwikkeling van de agrarische sector.”Veaps heeft er bij minister Jubithana op aangedrongen het dispuut tussen SLM en Casas zo spoedig mogelijk op te lossen, opdat er met de gehuurde Boeiing 777 van de SLM veel meer vrachtruimte vrijkomt. De vereniging vindt dat de bewindsman er voor moet zorgen dat het “a-nationalistisch gedoe” tussen SLM en Casas over de certificering van het toestel wordt opgelost. De Boeing staat al bijna 8 maanden aan de grond.De vereniging heeft ook gevraagd naar verlaging van de vrachttarieven. Het tarief dat de Surinaamse exporteurs wordt aangerekend, is ongeveer tweemaal hoger dan landen die soortgelijke agrarische producten exporteren naar Nederland. Deze grote prijsverschillen verslechteren de marktpositie van de Surinaamse exporteurs.  In de afgelopen zes maanden zijn de vrachttarieven met meer dan 150% gestegen en liggen nu rond de US$ 3,60 per kg. De Veaps pleit voor lagere vrachtkosten, waardoor de concurrentiepositie van Suriname kan worden verbeterd. Zij heeft een model gepresenteerd aan de minister om te komen tot verlaging van de vrachtkosten, waarbij de luchtvaartmaatschappijen geen verlies lijden. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com