Agrariërs plaatsen kanttekeningen bij subsidie importmeel

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) kan, hoewel zij beseft dat brood een essentieel product is en vereist in de broodvoorziening, zich niet terugvinden in de beslissing van de regering om de import van meel bestemd voor de broodproductie te subsidiëren. Er is geen overleg gevoerd met de diverse betrokken maatschappelijke groeperingen, dan alleen de importeurs.
“Dit getuigt van een smalle visie van de overheid in het kader van voedselzekerheid voor de samenleving,” schrijft FSA in een persbericht. Een eventuele subsidie van de meelimport moet onderdeel zijn van het totale beleid van de broodvoorziening aan de samenleving, vinden de agrariërs.
Volgens hun moet hierbij het beleid erop gericht zijn, dat op termijn het component van lokale agrarische producten in brood wordt vergroot. Als mogelijkheid zien zij de toename van cassave of bataat in de broodproductie. Immers staat dit op de prioriteitenlijst van de Caricomlanden, schrijven zij verder.
Stimulans lokale productieHiermee stimuleert de overheid de lokale cassaveproductie, werkgelegenheid, inkomensvorming, armoedebestrijding en vermindert hierdoor de valuta-uitgaven aan de import van meel. Onderdeel hiervan zal ook zijn het trainen van bakkers bij het bakken van brood met een proportionele aandeel van cassavemeel. In dit kader is er door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in samenwerking met de Wereldvoedselgezondheidsorganisatie (FAO) en de private sector al behoorlijk wat werk verzet.
De FSA verzoekt de regering om samen met de private sector een plan uit te zetten, zodat er activiteiten worden uitgezet en er nationaal binnen een vastgestelde periode een verschuiving kan worden gerealiseerd van de huidige import van meel naar productie van aardvruchten als component voor de broodproductie. Ondanks er is aangetoond dat er substitutie van granenmeel met 40 procent geraspte cassave kan plaatsvinden in de broodproductie, juicht de organisatie het toe als er een aanvang wordt gemaakt met een lager percentage.
DialoogVerder schrijft de organisatie dat zowel het Nationaal Leger als de penitentiaire inrichtingen, na grote belangstelling, al de training hebben gevolgd en voor korte tijd van start zijn gegaan met de productie van cassave composiet brood.
De FSA roept de autoriteiten op om in dialoog te treden met de vertegenwoordigers van de agrarische sector, die zich al jarenlang sterk maken voor importvervanging, zodat Surinamers in eenheid kunnen werken aan de ontwikkeling van deze sector als spil van een duurzame vooruitgang van de Surinaamse economie.
De FSA is een overkoepelende organisatie, bestaande uit organisaties uit de agrarische sector, met als hoofddoel het behartigen van de belangen van haar leden en te dienen als schakel tussen de totale agrarische sector en de beleidsmakers en overige stakeholders.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald