AFOBAKADAM BESCHERMEN TEGEN HEBZUCHT

Toen de directeur van SPCS, Eddy Fränkel in een interview met de Ware Tijd liet doorschemeren, dat er toestemming is verleend om heel dicht bij de voet van de hoofddam een brandstofstation op te zetten, brak de hel los in de samenleving.  Volgens Fränkel dreigt een onbeheersbare situatie binnen de geldende bufferzone, ‘Bakaliba’ Afobaka, in het district Brokopondo te ontstaan. Keerpunt was zeer onder de indruk, dat de man zelfs gedurfd heeft zich erover uit te spreken, dat opeenvolgende regeringen niet zijn opgetreden tegen ontoelaatbare handelingen binnen de bufferzone. De man sprak de waarheid en eenieder die dit tafereel op foto of video heeft kunnen aanschouwen, weet dat wat er daar gaande is, voor een ernstig drama kan zorgen. Fränkel ging zelfs zover dat hij aanhaalde, dat er zelfs toestemming is verleend aan een ondernemer om heel dicht bij de voet van de hoofddam een brandstofstation op te zetten.
Wij van Keerpunt, zijn op onderzoek uitgegaan en het is gebleken dat een Chinese ondernemer daadwerkelijk toestemming heeft gekregen vanwege het ministerie van Openbare Werken voor het opzetten van een winkelpand annex woning langs het Afobaka stuwmeer. Keerpunt heeft deze toestemmingsbrief onder ogen gekregen en aan deze Chinese ondernemer C.Z. is meegedeeld, dat hij een gebouw van 200m2 kan opzetten en dat de bestek-en constructietekeningen na technische toetsing, goed zijn bevonden. Naar onze mening, is dit schandalig en het doet er niet toe of er überhaupt zogenaamd afspraken zijn gemaakt met betrekking tot veiligheidsvoorschriften. Het is gewoon niet verantwoord om zo dicht bij de dam, toestemming te verlenen voor de bouw van een winkelpand. Wij vernemen voorts dat dit pand inderdaad ingezet zal worden als pompstation en verkooppunt van materialen die de illegale goudsector bemoedigen. Wij weten dat er in de afgelopen jaren een heel dorp is ontstaan nabij de Afobakadam, vanwege de goudwinning en daarbij is er ook een woongemeenschap op Bakaliba ontstaan, compleet met openbare school. Maar een woongemeenschap en verder gedoogbeleid toestaan voor de illegale goudwinning, moet niet worden aangespoord door de regering. Fränkel wist zelfs te vertellen dat door de bouw van deze ‘winkel’, de plaats hierdoor niet meer kan fungeren als doorgangsfunctie. Hij had het ook over een doorgangshuis, waarin de Marrons uit de Sarakreek en de Saramaccaners vanuit de bovenloop van de Surinamerivier, konden overnachten bij hun reizen naar en van Paramaribo. “Deze doorgangsplaats is momenteel veranderd in een depot voor proviand en brandstof, bestemd voor de goudvelden.” Wij vragen ons af, of hebzucht hier de overhand heeft genomen in dit gebied. Deze kwestie is onlangs ook besproken op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de Staatsolie Maatschappij Suriname en zij hebben vervolgens bekendgemaakt dat er formeel een veiligheidszone is vastgesteld rond het stuwmeer. Dit nieuws is natuurlijk een opluchting en wij hopen dat er daadwerkelijk optimaal gecontroleerd zal worden en dat het niet een belofte is van een paar weken en wanneer eenieder het vergeten is, wordt alles weer opgepakt. Jammer genoeg zijn we dit soort taferelen gewend in dit land, maar we nemen aan dat Staatsolie haar verantwoordelijkheid kent en te allen tijde veiligheid hoog in het vaandel blijft houden.
Volgens het persbericht vanuit de CDS, is rond het Prof. dr. ir. W.J. van Blommesteinmeer op basis van vastgestelde coördinatie en grenzen, een veiligheidszone vastgesteld.  “In deze zone zullen alle economische activiteiten verboden worden. Er mag geen vergunning gegeven worden voor gronduitgifte, concessies en bedrijfsactiviteiten binnen dit gebied. Indien er vergunningen zijn uitgegeven voor de eerder genoemde zaken in dit gebied, zullen die worden ingetrokken. Dit alles wordt bij staatsbesluit vastgesteld. Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en de directie van Staatsolie Maatschappij Suriname zijn belast met de formalisatie hiervan”, aldus de CDS.
De veiligheidszone zal onder toezicht van Staatsolie zijn in samenwerking met de districtscommissarissen en de ministeries van Justitie en Politie en Defensie die voor de handhaving moeten zorgdragen. Volgens president Santokhi zal er alles gedaan worden om de stuwdam te beschermen. Er is zelfs beloofd dat er gesproken zal worden met de lokale bevolking, zo zullen voor degenen die in de zone wonen, er andere woningen ter beschikking worden gesteld. Wij denken niet dat de lokale bevolking zomaar zal vertrekken uit haar woongebied en het beschikbaar stellen van andere woning is een plan dat niet gelijk kan worden gerealiseerd. Wij denken dat dit probleem ligt bij het feit dat de lokale bevolking een middel van bestaan zoekt en goudwinning is het enige werk dat ze geld oplevert. Het probleem is veel complexer, want als zij geen goud kunnen zoeken in het gebied, dan blijft er weinig over voor deze mensen. Het gaat hier niet alleen om een …