Afkondiging noodtoestand verslechtert situatie binnenland

(Ingezonden)Vanwege de recente Covid-19 uitbraak te Apoera en omgeving wordt er door de districtscommissaris (dc) van Kabalebo een noodtoestand afgekondigd, voorafgaand aan een memo van haar collega van Nickerie op 17 mei jl. In de memo werd medegedeeld dat boothouders tot nader order geen passagiers vanuit Apoera mogen transporteren. Slechts transport van voedingsmiddelen is toegestaan. Alhoewel dit besluit voor veel frustratie heeft gezorgd bij de bevolking van deze gebieden, kondigt de burgermoeder van Kabalebo een noodtoestand af in dit gebied inclusief een total lockdown die 2 weken geldt ingaande donderdag 27 mei tot en met woensdag 9 juni 2021.Door deze maatregelen laten de gezagdragers duidelijk blijken dat zij geen rekening houden met de bevolking aldaar. In Paramaribo en overige districten waar er dagelijks besmettingen plaatsvinden, is er geen verbod op transport van personen noch een total lockdown aangekondigd. Integendeel merken wij dat er geen adequate invulling wordt gegeven aan de protocollen die gelden voor de transportsector. De minister van Volksgezondheid heeft onlangs te kennen gegeven dat de regering zal overgaan tot overheidsquarantaine en overheidsisolatie. Dit in tegenstelling tot de maatregelen welke worden getroffen door de dc van Kabalebo.De gemeenschap vraagt zich af of de dc bevoegd is een noodtoestand af te kondigen. Geldt er een andere Grondwet voor het Kabalebo-gebied? Conform de Grondwet van Suriname is slechts de president bevoegd een noodtoestand aft e kondigen. Het zou de dc sieren om de gemeenschap een helpende hand te reiken, door in samenwerking met de overige autoriteiten, quarantaine locaties te identificeren in plaats van een hele dorpsgemeenschap te duperen en te discrimineren.De gevolgen van de Covid-19 pandemie zijn in het achterland zwaarder voelbaar en de kreten voor aandacht worden steeds luider. De inwoners van het binnenland hebben nooit eerder zo een stiefmoederlijke behandeling gehad. Vóór de verkiezingen van mei 2020 hadden enkele dorpsgemeenschappen enige hoop in verbetering, gezien meerdere partijen hebben ontdekt dat er ook mensen wonen in het achterland. Helaas was die liefde en aandacht van korte duur.De huidige situatie is ondraaglijk voor de leefgemeenschappen aldaar. Van de verslechterde gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur tot de steeds fluctuerende prijzen van de meest basale goederen. Door de hoge transport kosten die verhaald worden op de basisgoederen zijn de dorpelingen genoodzaakt naar Nickerie of Paramaribo af te reizen voor medicamenten, voeding etc. Voorts wordt er reeds geruime tijd aan de bel getrokken, over de ermbarmelijke situatie waarin de wegstrekking PMB-Apoera verkeert. Ook de dorpen Bigi Poika, Tibiti en Witagron ondervinden last van het deplorabele wegdek. Een busrit vanuit Apoera naar Zanderij is van maar liefst 6-8 uren opgelopen naar 24 uren. Het logisch gevolg hiervan is dat de prijs van deze busrit enorm zal stijgen waardoor de situatie steeds verslechterd.Ik onderschrijf het maatschappelijke belang om de Covid-19 crisis veilig te kunnen overbruggen, maar dat hoort niet op een wijze waarbij het volk eerder sterft van de maatregelen dan door het Covid-19 virus. Het kan onmogelijk zo zijn dat er een total lockdown wordt aangekondigd in een dorp, zonder ervoor te zorgen dat de mensen worden voorzien van voeding en andere basisproducten. De mensen hebben geen ander keus en zijn verplicht de peperdure voedingsmiddelen te kopen in het gebied Kabalebo, omdat zij niet kunnen afreizen naar Nickerie.Indien de overheid niet op zeer kort termijn de geïnfecteerde dorpelingen in overheidsquarantaine of overheidsisolatie onderbrengt, zal het een ramp worden in het achterland gelet op de leefomstandigheden van deze mensen. De mogelijkheden voor gezondheidszorg en transport zijn zeer beperkt dus doe ik een dringend beroep op de regering om zo snel mogelijk de nodige voorzieningen te treffen ten einde een ramp met zeer desastreuze gevolgen voor onze natie te voorkomen. Tot slot doe ik ook een beroep op de verschillende dorpsgemeenschappen in het binnenland om verantwoordelijk om te gaan met de veiligheid van zichzelf en van hun dierbaren.Stay safe for you and your loved ones.Iona EdwardsLid van De Nationale Assemblée …………


Lees verder