Advocaten kunnen hun cliënt niet bezoeken tijdens lockdown

“Het is een verregaande maatregel dat advocaten hun cliënten tijdens de total lockdown niet meer kunnen bezoeken”, vinden advocaat Arjan Ramlakhan en zijn kantoorgenoot Irvin Kanhai. Ramlakhan zegt begrip te hebben voor de ontstane situatie door Covid-19, maar vindt dat een advocaat de enige schakel is tussen de verdachte en zijn familie.Wanneer een verdachte in verzekering wordt gesteld, heeft hij het recht op rechtsbijstand. Het is van belang dat hij nog vóór zijn voorgeleiding een gesprek heeft met zijn advocaat. Hierdoor weet de verdachte waar hij aan toe is en wat hem te wachten staat. Het verkrijgen van informatie van een advocaat is belangrijk voor een verdachte. Ramlakhan zegt dat advocaten de Covid-19 maatregelen in acht nemen. Zij hebben mondkapjes op en zo ook de verdachte. Bovendien wordt de gepaste afstand zoals voorgeschreven door de overheid, in acht genomen. “Het is risico van het vak, maar ik denk dat we voldoende beschermd zijn.” Hij heeft vernomen dat de meeste strafrechtadvocaten zich hebben gevaccineerd. “De verdachte heeft vanaf zijn aanhouding recht op rechtsbijstand. Nu komt men aan dit recht. Ik wil begrip tonen, maar er moet een afweging gemaakt worden van wat zwaarder weegt. We kunnen de familie niet in het ongewisse laten. De advocaat is de enige die contact heeft met de verdachte die in detentie is.” Ramlakhan zegt dat verdachten ook niet meer worden gebracht naar de rechter-commissaris voor de rechtmatigheidstoets. Ook bij ingediende verzoekschriften worden verdachten niet meer telefonisch gehoord. …………


Lees verder