Advocaat begrijpt weigering swabben door arrestanten

Advocaat Maureen Nibte kan zich terugvinden dat de arrestanten van het cellenhuis Nieuwe Haven het swabben hebben geweigerd. Zij zegt aan Starnieuws dat er toch geen consequenties zullen volgen nadat de arrestanten zijn geswabt en het resultaat binnen is.De arrestanten hebben geweigerd om zich te laten swabben toen een medisch team gisteren naar het cellenhuis ging. Nibte zegt dat het cellenhuis geschikt is voor vijftig mensen maar er zijn bijna tachtig arrestanten daar opgesloten. Er is verder totaal geen ventilatie. “Zij hebben gelijk als zij niet willen swabben, want wat is het doel van het swabben.” Na het swabben en het resultaat worden mensen normaliter afgezonderd, maar dat gebeurt niet in het cellenhuis. Nibte vraagt zich af of de cellenhuizen een protocol hebben. Bij positief geteste personen op Covid-19 komen protocollen in werking. De familie van de arrestanten mogen ook niets voor hen brengen. De raadsvrouw zegt dat zij maandag een verzoek tot de voorlopige invrijheidstelling had gedaan van een verdachte die in het cellenhuis Nieuwe Haven is opgesloten. Haar verzoek was gebaseerd op humanitaire gronden, zodat de verdachte thuis in alle rust kon genezen. De officier van justitie heeft zich verzet en aangeven dat alles onder controle is in het cellenhuis. Ook gaf hij aan dat de besmette personen zijn afgezonderd van de rest en dat er een arts elke dag daar gaat waardoor de mensen in goede handen zijn. Nibte zegt dat dit niet waar blijkt te zijn. De rechter heeft het verzoek van de advocaat afgewezen. Er zijn 25 arrestanten van het cellenhuis Nieuwe Haven positief getest op Covid-19. Het Openbaar Ministerie heeft in een verklaring aangegeven dat er maatregelen zullen worden getroffen. …………


Lees verder