Adviseur wees op belangenverstrengeling New Surfin

10/02/2021 08:04 – Ivan Cairo

Minister Armand Achaibersing  
PARAMARIBO – De jurist aan wie minister Armand Achaibersing advies heeft gevraagd of een bewindsman kan zitten in de raad van commissarissen (rvc) van een naamloze vennootschap, waarvan alle aandelen in handen zijn van de staat, heeft gewaarschuwd voor het risico van belangenverstrengeling. Hij gaf ook aan dat er wettelijk tegen een functie in de rvc geen beperkingen zijn. De adviseur schreef dat op 22 december vorig jaar aan de minister in een memo waarop de Ware Tijd de hand heeft weten te leggen.
Juist om het stuk van belangenverstrengeling van de ministers van Financiën en Planning en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking als rvc-leden in de onlangs opgerichte staatsinvesteringsmaatschappij New Surfin is er veel kritiek. In het advies wordt onder meer aangevoerd dat de Financiënminister als afzonderlijke entiteit de bevoegdheid mist om de financiële administratie van een staatsbedrijf te controleren. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan de Centrale Landsaccountantsdienst, een controleorgaan dat organisatorisch ten dienste staat van de minister en onder meer als taak heeft het algeheel beheer van alle staatsgelden, toezicht op besteding daarvan en inrichting van controle op de financiële administratie.
Verder wordt in de memo gewezen op de wettelijke bepalingen met betrekking tot de toezichthoudende functie van de minister van Financiën en Planning voor wat betreft departementen en landsbedrijven. Ook de Anticorruptiewet en de wet op de Jaarrekening worden erbij gehaald om Achaibersing te attenderen op de wettelijke bepalingen omtrent belangenconflictaansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen tegenover derden. “Concluderend kan worden gesteld dat strikt wettelijk er geen beperkingen zijn daartoe. Echter wordt ter voorkoming van belangenverstrengeling voorgesteld dat de scheiding van taken als aandeelhouder, bestuurder en toezichthouder gescheiden blijven, ook wat de invulling van posities betreft”, besluit de jurist het advies.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname