Adhin ziet aangifte tegen hem als wraak en rancune

De directeur van het Kabinet van de Vicepresident, Tania Muskiet, is op wraak en rancune uit tegen de gewezen vicepresident (vp) Ashwin Adhin. Dit verklaarde Adhin tegenover de hoorcommissie van De Nationale Assemblee (DNA) met betrekking tot apparaten die vernield zijn en toebehoren aan het Kabinet van de Vicepresident.
Tijdens de hoorsessie heeft hij een verklaring voorgelegd, waar hij de verschillende aantijgingen aan zijn adres te weten valsheid in geschrifte al dan niet tezamen en in vereniging, verduistering eveneens al dan niet tezamen en in vereniging en vernieling weerspreekt. Het betreft een dertig pagina’s tellende verklaring die hij eveneens heeft aangeboden aan assembleevoorzitter, Marinus Bee.
De directeur van het Kabinet van de Vp zou de aangifte hebben gedaan tegen Adhin en anderen. Volgens Adhin is Muskiet op wraak en rancune uit tegen hem, vanwege zijn oordeel over haar functioneren en zijn besluit om haar te ontheffen. Hij legde uit dat nadat Muskiet door hem persoonlijk was aangetrokken en gedurende een jaar al zodanig als waarnemend directeur had gefunctioneerd, er al gauw strubbelingen bleken te ontstaan tussen haar en het personeel wat hem had gedwongen haar te ontheffen.
Die ontheffing kon helaas niet, omdat zij reeds in de functie als waarnemend directeur had gediend en wetshalve noodzakelijkerwijs benoemd zou moeten worden, voordat tot ontheffing overgegaan kon worden. Deze mededeling was haar ook reeds gedaan, zegt Adhin. Intussen was de vervroegde regeringswisseling al een feit.
“Dat de zijdelingse aangifte van Muskiet, die geheel de sfeer uitademt van wraak en rancune gepaard gaande met onervarenheid en vermoedelijke opzet, en dat die aangifte vervolgens de politieke rust en orde vertroebeld heeft en de politieke lopende afspraken verstoord heeft, is evident,” concludeert Adhin.
Volgens hem zou Muskiet al enige tijd een houding hebben aangenomen tegenover het personeel in het bijzonder het hoofd van de Technische Dienst, de secretaris van de Raad van Ministers en het hoofd van ICT. Vastgesteld moet worden dat de aangifte wordt gedaan door Muskiet zonder dat haar superieuren daar kennis van dragen.
Adhin maakte duidelijk dat het motief van alle strafbare feiten ontbreekt in zijn geheel. Adhin merkte op dat vaststaat dat er vernielingen zijn aangebracht aan de apparaten, blijkende zulks uit het rapport uitgebracht door de Forensische Opsporing. De vraag blijft overeind staan door wie de vernielingen zijn aangebracht en wat de financiële schade is, van die vernielingen is niet vastgesteld.
De ex-vp verwees naar de opmerkingen van vp Ronnie Brunswijk in de media over: “Waarom men zo’n ‘poehaa’ maakt; de zaak kan met een schadevergoeding buiten proces worden afgedaan.” Zie in dit verband artikel 4 van de wet RO, waarbij is bepaald dat de pg bij het hof van Justitie verplicht is de bevelen na te komen die hem in zijn ambtsbetrekking door of vanwege de president worden gegeven. Dat wil zeggen door de president, de vp of de persoon die de vp vervangt.
Adhin merkte op dat de opmerkingen van de vp niet als onbevoegdelijk kunnen worden gekwalificeerd, daar deze bevoegdheid gebaseerd is op artikel 3 wet Rechtelijke Organisatie, zodat een vervolging in algemeen belang niet wenselijk wordt geacht.
De volledige verklaring is hier te lezen.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald