Actoren zorgsector werken aan crisisplan beheersing COVID-19

Actoren binnen de zorgsector hebben van president Chan Santokhi de opdracht gehad een team samen te stellen voor het beheersen van de huidige COVID-19-situatie. Het team zal binnen de komende drie maanden tot een crisisplan moeten komen. Partijen zijn gisteren op het Kabinet van de President bijeengekomen met het staatshoofd, volksgezondheidsminister Amar Ramadhin, minister Albert Ramdin en vaccinatiecoördinator Javier Asin, waarbij zij zich hebben gebogen over de situatie die een enorme druk legt op de zorg.
De regering heeft bij monde van president Santokhi haar bezorgdheid geuit over de situatie. Zowel de ministers als de vertegenwoordigers van de zorgactoren hebben ruimschoots hun mening gegeven. Minister Ramadhin sprak over praktische zaken die een oplossing behoeven. Naast de beschikbaarheid van equipment en verbruiksartikelen is de beschikking over personeel volgens hem een groot probleem. De bewindsman benadrukte dat er daarnaast genoeg vaccins voor handen zijn.
Aanwezig waren de voltallige Nationale Ziekenhuisraad (NZR), leden van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en de Vereniging van Regionale Artsen (VRA). “De meeting is bijeengeroepen omdat we in een hele grote crisis zitten. We zitten op een punt in de zorg, waarbij heel veel systemen onder zware druk moeten functioneren, om niet te praten over een traag opkomende vaccinatieprogramma,” zei minister Ramadhin.