Actievoerende personeelsleden AZP wachten op overmaking gelden

Personeelsleden in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) kijken uit naar de uitbetaling van de afkoopregeling. De personeelsleden van dit ziekenhuis moeten nog gelden ontvangen voor de dienstjaren 2019 en 2020.
“De actie gaat verder totdat de gelden op de rekening van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn overgemaakt. Het actiemodel is wel aangepast,” zegt Lloyd Pool, voorzitter van de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ), in gesprek met Suriname Herald.
“De minister van Volksgezondheid heeft ons beloofd dat het geld overgemaakt zal worden op onze rekening en de personeelsleden mogen dat vanaf maandag op hun rekening verwachten, zegt Pool.
De leden hebben tijdens een algemene ledenvergadering bepaald dat het actiemodel wordt aangepast. Er wordt nu van 07.00 tot 12.00 uur gewerkt en als het geld niet gestort is, zal er een minimale zitting gehanteerd worden, zegt Pool.
De afspraak met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is dat de gelden gisteren overgemaakt zouden worden op de rekening van het AZP en zal daarna verder verwerkt worden.
De afkoopregeling die getroffen is zal in vier tranches worden uitbetaald. De ABPLAZ heeft gistermiddag in een ALV de afspraken die zijn gemaakt tussen de bond en minister Ramadhin geëvalueerd.
“De minister heeft aangegeven dat de regering het geld niet heeft om in één keer het afkoopbedrag uit te betalen, zoals is afgesproken. De mensen hebben aangegeven dat ze hun geld in een keer willen ontvangen en dat is in augustus. We wachten af,” deelt de bondsvoorzitter mee.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald