Actieve Covid-gevallen naar 287; de maatregelen

Het aantal actieve gevallen is vandaag gestegen naar 287. Vandaag zijn 65 positieven erbij gekomen. Op grond van de snelle stijging heeft de regering besloten dat alle zaken die niet essentieel zijn, moeten sluiten. Het samenscholingsverbod is teruggebracht naar vijf personen.

Afgelopen etmaal zijn 283 mensen getest. Hiervan waren 218 negatief. 22 personen zijn genezen verklaard. 32 personen zijn opgenomen in het ziekenhuis, terwijl 7 zieken worden behandeld op de Intensive Care Unit. In isolatie zijn 182 positieven.

Vanaf donderdag 24 tot en met maandag 28 december gelden de volgende maatregelen:De algemene maatregelen blijven van kracht;1. Draag uw mond en neus bedekking2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten Covid-afstand altijd in acht.3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.  Maatregel 1Het Uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID19 maatregelen.Maatregel 4Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.

Maatregel 5Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6In de periode van 24 december 2020 tot en met 28 december 2020 mogen slechts de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, open:a. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging;b. Supermarkten;c. Apotheken;d. Bakkerijen;e. Drogisterijen;f. Poliklinieken;g. Ziekenhuizen;h. Slagerij;i. Kinderopvang;j. Openbaar vervoer;k. Banken;l. Tankstations.Maatregel 7De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:a) wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; enb) uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor passagiers zijn niet toegestaan.

Maatregel 9Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10Alle overheidskantoren zullen in de periode van 24 december 2020 tot en met 01 januari 2021 worden gesloten, met uitzondering van de overheidskantoren die voorzien in essentiële en noodzakelijke dienstverlening voor de samenleving.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com