Actiedreiging bij Huize Ashiana en Esther Stichting

“Den wrokoman wan den moni.” Volgens Eugène Daniël, secretaris van de bond van Esther Stichting, wachten de medewerkers van Huize Ashiana en Esther Stichting al langer dan een jaar op hun vergoeding. Het gaat om de vervoerstoelage, die maandelijks SRD 80 bedraagt. Alle stukken zijn al opgestuurd naar minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Er zou niets aan de hand zijn met de ingeleverde stukken. Hij vraagt zich daarom af waarom de toelagen niet gestort kunnen worden.
Volgens Daniël willen de medewerkers niet in actie komen, maar zij krijgen het gevoel dat zij op de lange baan worden gehouden. Daniël geeft verder aan, dat de medewerkers gisteren al wilden staken. “Wij hebben met de medewerkers gesproken. Zij hebben aangegeven, dat de minister tot en met 23 april de tijd krijgt om de vervoerstoelagen te storten,” zegt de secretaris.
Er is gisteren een brief gericht aan Sozavo-minister Ramsaran. “De medewerkers zijn het wachten al beu, omdat de situatie in het land het niet toelaat om de vervoerstoelagen niet te ontvangen,” legt Daniël uit.
Volgens de voorzitter van de bond van Huize Ashiana, Jan Aviankoi, moeten de vervoerstoelagen uitbetaald worden. Onder voormalig minister André Misiekaba zijn de vervoerstoelagen twee keer uitbetaald. Ook Aviankoi weet niet wat de reden is waarom de vervoerstoelagen nu niet worden gestort. “Alles is keurig ingediend en er is niets aan de hand met de ingediende stukken,” beweert Aviankoi.
Ook de directeur van Huize Ashiana, Brenda van Daal, is op de hoogte van de diverse problemen binnen het bejaardentehuis. Er wordt vandaag gesproken met de bond, om na te gaan hoe bepaalde problemen binnen het tehuis aangepakt kunnen worden.
Van Daal is ook op de hoogte gesteld over de gang van zaken met betrekking tot de uitbetaling van de vervoerstoelagen. Volgens de directeur zijn de medewerkers, ondanks de uitbetalingsproblemen, toch gemotiveerd om hun werkzaamheden te verrichten.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald