Achterstand onderwijs binnenland niet meer in te lopen

Nog niet alle scholen in het binnenland zijn gestart met het onderwijsproces. Orwine Velantie, hoofdinspecteur Basisonderwijs, geeft aan dat de achterstand die er is niet meer ingelopen kan worden. Er zullen volgens haar een paar modellen worden uitgewerkt. “Alle scholen hebben instructies gehad hoe te handelen in deze situatie. Er moet ook nog in grote lijnen gecommuniceerd worden met de omgeving,” zegt Velantie.
Volgens haar is belangrijk dat de leerkrachten eerst op hun standplaats zijn, aangeven wat zij hebben aangetroffen en die informatie dan doorspelen aan de departementsleiding. Voor nadere informatie verwees Velantie echter naar de directeur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Natasia Bennanon. Suriname Herald heeft meerdere keren geprobeerd een reactie te krijgen van de departementsdirecteur, echter zonder resultaat.
Enkele leerkrachten zeggen aan Suriname Herald dat hun spullen vroeger in containers werden vervoerd. Echter gebeurt het transport nu met trucks van het Nationaal Leger. De leerkrachten leggen verder uit dat zij op dezelfde wijze vervoerd zullen worden naar Albina, om vanaf die locatie verder met de boot te varen naar hun bestemming.
Ze beklagen zich erover dat hun spullen niet beschermd zijn en nat kunnen worden als het regent. “Dit is geen manier van werken en op deze wijze vervoerd worden is niet gepast,” vinden zij. Verder geven de leerkrachten aan dat zij waren opgeroepen om hun goederen te helpen inladen. “We gaan al jaren niet meer naar onze standplaats met het vliegtuig,” beweren de leerkrachten die gistermorgen met het inladen bezig zijn geweest.
Hun spullen worden vooraf vervoerd met de boot. Het gaat om leerkrachten van onder andere Drietabbetje, Goninikreek en het Lawagebied (Stoelmanseiland). De scholen in het binnenland zijn vanaf medio maart gesloten, na de uitbraak van het COVID-19-virus.
De onderwijzers leggen verder uit dat ze komende week met de school beginnen. “We zullen starten, maar we halen het niet meer voor dit jaar. Volgend jaar weer. Wanneer wij daar zijn aangekomen moet er vergaderd worden en gewerkt worden met de instructies die de schoolleider zal meekrijgen van het ministerie.”
Ze geven aan dat het wel gelukt is om de leerstof van het afgelopen schooljaar af te ronden.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald