Achterstand afgifte rijbewijzen wordt met E-rijbewijs ingelopen

Met het lanceren van het elektronische rijbewijs (E-rijbewijs) op 9 februari zal de grote achterstand in de afgifte van rijbewijzen worden ingelopen. Door de COVID-19-maatregelen vanaf maart 2020 en de interne transitieperiode van de afdeling Verkeer is er enige vertraging ontstaan. Na afronding van de technische aspecten voor het vervaardigen van de E-rijbewijzen, is dit project nu een feit. Het hoofd van de afdeling Verkeer, Marcel Blackson, zei in zijn toespraak dat het eindelijk zo ver is dat Suriname over een elektronisch rijbewijs beschikt.
Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) heeft als eerst een E-rijbewijs uitgereikt gekregen. Er zal ook een proces tot decentralisatie uitgevoerd worden, dat voorlopig in de districten Paramaribo, Nickerie en Marowijne zal plaatsvinden. Op dagbasis kunnen er honderden rijbewijzen worden uitgeprint, waardoor er geen lange wachttijden zullen ontstaan.
De gewezen voorzitter van E-Gov, Gardelito Hew A Kee, heeft gesproken over de inspanningen van zijn team om de documenten die uitgegeven werden door de Surinaamse overheid niet alleen veiliger te maken, maar ook het proces voor het tot stand komen van het document. “We zien dat het in de wereld een vereiste wordt om secure documents te hebben. De huidige regering maakt zich sterk voor het visumvrij reizen naar Nederland. Een van de vereisten van de Europese Unie is dat je biometrische paspoorten moet hebben. Wij zullen verder kijken naar andere documenten,” hield Radjesh Ramadhin, de nieuwe voorzitter van E-Gov de aanwezigen voor in zijn toespraak.
CriminaliteitsbestrijdingVolgens korpschef Roberto Prade past de launch van het E-rijbewijs in het geheel van de criminaliteitsbeheersing. Het lijkt op een op zichzelf staand project, maar het is een project dat onderdeel is van een keten aan projecten. Allemaal in het kader van het beheersen van de criminaliteit.”
De politiechef haalde verder aan dat valse rijbewijzen zoals wij die gekend hebben in het verleden, zoals het systeem eruit ziet, tot het verleden zullen behoren. “Dat is weer een van de zaken om te tonen hoe belangrijk dit systeem is. De digitale E-ID, het E-rijbewijs, het E-paspoort, Safe City, de Digitale Recherche met de forensische computer hebben allemaal te maken met het digitaal project om de criminaliteit te beheersen of de kop in te drukken.”
Minister Amoksi zei in zijn toespraak dat stagnatie in de wetgeving heeft gemaakt dat dit project langer op zich heeft laten wachten. Er werd door de overheid ook gekeken naar andere opties of modellen voor het verstrekken van het rijbewijs.
VerkeersveiligheidsplanDe bewindsman zei het voornemen van de korpschef voor het toepassen van ‘drones’ in het verkeer te zullen ondersteunen. Er kan volgens de Juspol-topman heel binnenkort een aanvang hiermee gemaakt worden. De justitieminister onderstreepte dat de wetgeving op dit gebied en de handhaving vanuit de Motor Surveillance Dienst (MSD) ook heel belangrijk zijn.
Minister Amoksi is ook ingegaan op het strategisch verkeersveiligheidsplan dat opgesteld is door zijn voorgangers en dit jaar afloopt. Hij kijkt verder uit naar de mogelijkheden en toepassingen van het E-rijbewijs vooral de link met andere instanties.
De geslaagden voor het rijexamen die maanden op hun nieuwe rijbewijs wachten, zullen binnenkort over hun rijbewijs beschikken. De dagen en locaties voor het afhalen hiervan worden bekendgemaakt.
Het E-rijbewijs is een internationaal gangbaar systeem dat beter beveiligd is. Met dit systeem zullen de controles op termijn efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Hiermee zal ook de dienstverlening naar de samenleving toe worden verbeterd.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald