Acht jaar strafeis voor seksueel misbruik pupillen kindertehuis

09/04/2021 02:02 – Van onze redactie

 
PARAMARIBO – Dinnanath J. (55) riskeert acht jaar gevangenisstraf voor ontuchtige handelingen die hij zou hebben gepleegd met zeven minderjarige kinderen in een kinderhuis, waar hij als chauffeur en magazijnmedewerker diende. Hem worden acht feiten ten laste gelegd die vallen onder feitelijke aanranding, verkrachting en mishandeling. Officier van Justitie Roline Gravenbeek las uit haar elf pagina’s tellende requisitoir met daarin onder meer verklaringen van de slachtoffers die ze als bewijs meenam.
Van één van de slachtoffers, een veertienjarige jongen, kwamen de vermeende ontuchtige handelingen in oktober vorig jaar via een leerkracht op school aan het licht. De leerkracht merkte dat de jongen die ze eerder al als leerling heeft gehad, vreemd gedrag vertoonde. Hij sprak heel weinig en antwoordde niet op vragen. Ze besloot de jongen in bijzijn van een andere collega te spreken. In dat gesprek stortte hij zijn hart uit over betasting en misbruik door een manspersoon in het kinderhuis. Dit deed de verdachte volgens hem ook met andere jongens in de instelling. De jongen klaagde van pijn aan zijn anus. Hij verklaarde ook dat de verdachte en een andere medewerkster bij het tehuis hem mishandelden.
Echter, opmerkelijk is dat uit het algemeen onderzoek van de kinderarts geen afwijkingen zijn geconstateerd bij het slachtoffer; er zijn geen acute letsels waargenomen bij zijn anus. De zes overige vermeende slachtoffers -allemaal meisjes- hebben verklaard dat Dinnanath J. hen onzedelijk heeft betast. Dit gebeurde vaker in zijn kamer wanneer ze spullen moesten halen. Enkelen van hen zeggen dat hij ze met geld paaide wanneer hij hen had betast. De leidinggevende van het tehuis verklaarde bij het politieverhoor vorig jaar oktober, dat ze telefonisch contact had gemaakt met Jeugdzaken, nadat enkele pupillen bij haar hadden geklaagd dat ze onzedelijk betast en mishandeld werden door Dinnanath J.
Een andere leidinggevende heeft in een apart verhoor de klachten van de kinderen bevestigd. Zij vertelde dat de directeur van het tehuis door een buurman van de instelling was ingelicht dat de verdachte PCS-patiënt is geweest. Dinnanath J. heeft dit zelf ook bevestigd. Hij ontkent de verdachtmakingen echter ten stelligste. De man zegt dat hij ten onrechte wordt beschuldigd en meent dat er een scenario tegen hem wordt opgezet om hem weg te werken. Over de verwijten van mishandeling zegt Dinnanath J. dat hij de kinderen “wel eens” pakslaag heeft gegeven, maar met zijn handen en niet met een stok zoals zij beweren.
Echter, de vervolging stelt zich op het standpunt dat uit de verklaringen van de kinderen en getuigen genoeg blijkt dat de verdachte strafbaar is. In plaats van de bescherming en de geborgen- heid die hij de pupillen zou moeten bieden, heeft hij misbruik gemaakt van de situatie. Aangevoerd werd dat het om kinderen gaat, die in het tehuis zijn geplaatst vanwege minder ideale situaties bij hun familie. “Dit gedrag is verfoeilijk”, merkte Gravenbeek op. Ze vindt dat de handelingen hem ernstig moeten worden toegerekend. Dinnanath J. die nogal nuchter het strafvoorstel aanhoorde, liep in rustige pas terug naar de arrestantenruimte. Hij blijft voorlopig opgesloten. Zijn advocaat Vinay Moerahoe komt op 10 juni aan het woord.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname