ABS: Jaarinflatie september 69,5 procent

26/10/2021 00:00

-
Van onze redactie


 

PARAMARIBO –
Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) concludeert op basis van voorlopige cijfers dat de consumentenprijzen tussen september 2020 en september dit jaar met 69,5 procent zijn gestegen. Op maanbasis is er tussen augustus en september 2021 een stijging geweest van gemiddeld
1,3 procent.

Het ABS benadrukt dat de prijzen zijn opgenomen tussen 1 en 30
september dit jaar. In Surinames Consumentenprijsindex (CPI) zitten
316 items. De prijzen zijn opgenomen bij ongeveer 630 meetpunten:
170 in de hoofdstad en district Wanica, 120 elk in Commewijne en
Para, 115 in Nickerie, inclusief Wageningen, en 105 in Coronie en
Saramacca. “In september 2021 was de inflatie vergeleken met CPI
september 2020 69,5 procent. Als naar de individuele items wordt
gekeken hebben die prijsbewegingen van tussen -41 procent
(minimaal) en +579 procent (maximaal) laten zien.”

De CPI is volgens het ABS een maat voor de gemiddelde
verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast
pakket aan goederen en diensten bestemd voor consumptieve
doeleinden. Aangegeven wordt dat het “niet geheel juist” is dat de
CPI vaak “index voor de kosten van levensonderhoud” (COL) wordt
genoemd, aangezien in een COL substituties onder meer als gevolg
van veranderingen in relatieve prijzen en in smaak wel worden
meegenomen. Dat is niet het geval bij de CPI.

Het ABS waarschuwt dat het trekken van conclusies, op basis van
de indexcijfers, over prijsniveauverschillen niet is toegestaan.
“Slechts vergelijkingen van prijsbewegingen zijn toegestaan en geen
vergelijkingen van prijsniveaus!” Dat wordt met een voorbeeld
duidelijk gemaakt. “Item X kost in de basisperiode SRD 1.000 in
Nickerie en SRD 1.500 in Paramaribo/Wanica (de index is dus in
beide gevallen 100). Als op een gegeven ogenblik de index in
Nickerie 140 is en de index in Paramaribo/Wanica 110 dan kan men
slechts concluderen dat er meer inflatie is geweest in Nickerie dan
in Paramaribo/Wanica, maar men mag geenszins concluderen dat
Nickerie duurder is dan Paramaribo/Wanica.”


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen