ABOP: “Het goede gaat overwinnen “

Holi is het nieuwjaarsfeest van de Hindoes, het festival van liefde, vrolijkheid en de overwinning van het goede op het kwade. Een van de manieren waarop Holi wordt gevierd, is om elkaar met gekleurde poeder of vloeistof te besprenkelen, waardoor huidskleuren worden bedekt, iedereen er hetzelfde uit begint te zien en het verschil in huidskleur niet meer te merken is.
De gedachte dat mensen met uiteenlopende huidskleuren onderverdeeld zijn in rassen is een misconceptie, een fabel, een mythe. Rassendiscriminatie en rassenhaat is lelijk, onwetenschappelijk, onmenselijk en destructief voor de eenheidswording van een natiestaat, zegt de ABOP.
Genetisch gezien bestaat er geen fundamenteel verschil tussen mensen met verschillende huidskleuren. Er bestaat geen fundamenteel genetisch verschil tussen een afstammeling van iemand afkomstig uit India, iemand geboren in Afrika, Azië en Europa. Het is wetenschappelijk bewezen, dat mensen ongeacht bevolkingsgroep niet in rassen onderverdeeld kunnen worden.
De wereld kent geen Negroïde, Aziatische of Angelsaksen ras, maar wordt alleen bewoond door leden van het menselijk ras. Dit feit en geen sociologische constructie, is de fundamentele gedachte die moet leiden tot verandering van attitudes en algemene opvattingen, waardoor wij onze denkwijze en uiteindelijk ons gedrag gaan veranderen, zodat wij beter met elkaar omgaan, hoewel onze huidskleur van elkaar verschilt.
Afgezien van het feit dat verschillende bevolkingsgroepen in ons land wonen en werken, behoren wij allemaal tot hetzelfde Surinaamse volk. Surinamers zijn broeders en zusters, die een gemeenschappelijke cultuur delen, die uit verschillende delen bestaat en waarvan geen enkel cultuur weg te denken is. Wij hopen dat dit bij deze Holi-viering, rekeninghoudend met de COVID-richtlijnen, tot uiting komt, schrijft de partij.
Het Holi festival verwelkomt een nieuw begin. Hoewel niemand terug kan gaan en een geheel nieuwe start kan maken, kan iedereen vanaf nu starten om verbetering en vernieuwing te brengen. Het goede pad is meestal niet makkelijk, maar de Phagwa boodschap is dat het goede altijd wint van het kwade.
De ABOP wenst de gehele samenleving, Subh Holi

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald