Aanzet nationale discussie spaarfonds

10/12/2020 22:22 – Ivan Cairo

Bibis-minister Albert Ramdin (l) vindt dat er zekerheden omtrent het beheer van het Spaar- en Stabiliteitsfonds moeten worden ingebouwd. :  
PARAMARIBO – Teneinde opbrengsten uit natuurlijke hulpbronnen van het land ook voor komende generaties veilig te stellen moet zo snel mogelijk inhoud worden gegeven aan het in 2017 bij wet ingestelde Spaar- en Stabilisatiefonds. Daarom moeten nu al instrumenten worden gecreëerd die regeringen overstijgen en dat ook waarborgen. Echter zal niet aan de regering moeten worden overgelaten te bepalen welk deel van de opbrengsten in het fonds gaan en hoeveel van de middelen voor welk doel zullen worden besteed, zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.
Hij gaf vrijdag de aanzet om te komen tot een nationale discussie hierover via een seminar waar behalve president Chandrikapersad Santokhi vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de vakbeweging, maatschappelijke groepen, ministers en assembleeleden aan hebben deelgenomen. Deskundigen van het Spaar- en Stabilisatiefonds van Noorwegen hebben een presentatie gehouden. De verwachting is dat voornamelijk inkomsten uit de aardoliesector de eerstkomende jaren een substantiële inbreng zullen hebben in het fonds. “De olieopbrengsten zijn van het volk, niet van de staat of de regering. Ze zijn voor de welvaart van het volk ongeacht welke politieke wind waait”, zegt Ramdin.
Hoewel het fonds bij wet al is ingesteld en ook een bestuursraad heeft, zal een aantal zaken nog goed moeten worden gedefinieerd. De input daarvoor zal via consultatieronden moeten komen vanuit de bevolking. Belangrijk bij de invulling van het spaarfonds, aldus Ramdin, is “vertrouwen”. Evenzo zijn belangrijk transparantie, openheid en verantwoording. Als deze zaken ontbreken zal duurzame ontwikkeling niet gerealiseerd kunnen worden. De autoriteiten zijn vooral geïnteresseerd in de wijze waarop het Noorse spaarfonds functioneert, maar ook naar soortgelijke fondsen van andere landen wordt gekeken. De minister legt uit dat het niet de intentie is om het fonds van Noorwegen, dat beschikt over triljoenen aan middelen, te kopieren.
Met medewerking van Marcel Meyer, honorair-consul van Noorwegen in Suriname, is een deskundige aan Suriname beschikbaar gesteld. Deze zal informatie presenteren hoe het Noorse fonds werkt, wat de beleggingsopties zijn, maar ook wat de uitdagingen en gevaren zijn. De volgende stap is dat er in januari 2021 weer een sessie wordt gehouden gevolgd door het samenstellen van een werkplan om met de diverse groepen in de samenleving te praten om draagvlak te scheppen. Volgens Ramdin moeten ook zekerheden omtrent het beheer van het spaarfonds worden ingebouwd. Voorkomen moet worden dat regeringen zomaar middelen uit het fonds kunnen trekken. Er dienen dus fiscale maatregelen te komen, maar ook de discipline zal er bij machthebbers moeten zijn “om niet aan het geld te komen”. “Dat is niet altijd even makkelijk. We moeten dit niet onderschatten.” De bewindsman vindt dat Suriname vaart moet zetten achter alles wat met de olie- en gassector te maken heeft.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname