Aantal zaken in Paramaribo gesloten en beboet door Clusterteam Covid-19

– Het Clusterteam Controle Handhaving Covid-19 heeft een aantal bedrijven in Paramaribo gesloten en beboet.
Het Clusterteam wordt geleid door de inspecteur-generaal van het Directoraat Arbeidsinspectie en wordt voornamelijk controle uitgeoefend bij de horecasector, casino’s en supermarkten. Er wordt een non-tolerance beleid gevoerd, waarbij meteen maatregelen wordt getroffen bij het niet naleven van de richtlijnen, conform de wetgeving en de protocollen.
Op 18 december van aanvang 18.38 uur-21.30 uur werd geïnspecteerd bij:
1. Hotel Elegance N.V., hoek Bruma- en Frederick Derbystraat
De bezoekers hadden de mond- en neusbedekking niet op de juiste wijze aan;
De stoelen en tafels op het terras waren niet volgens het COVID-19-protocol voor eetgelegenheden en bars geregeld;
Er was geen duidelijke scheiding bij in- en uitgang;
Geen etikettering van klaargemaakte voedsel in de keuken;
De werkgever kon geen bewijs overleggen, waaruit mocht blijken dat de werknemers tegen enig ongeval waren verzekerd. Conform de Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR);
Er waren te veel bezoekers aanwezig in het casino, gezien het aantal beschikbare stoelen.
Optreden: De werkgever van Elegance N.V. is geverbaliseerd en een boete opgelegd van SRD 500 voor het niet kunnen overleggen van een bewijs van SOR. Terstond is de eigenaar opgedragen om de inrichting te veranderen conform de COVID-19-protocollen en de binnenkomst van de bezoekers te stoppen en deze conform de 1/3 regeling van bezoekers te hanteren.
2. Bar Do Bigado aan de Anamoestraat #32
Tabaksgeur waargenomen en meteen opgedragen om aanpassingen te plegen ter ventilatie
Er waren twee bezoekers in de gesloten barruimte.
Optreden: de directeur is gesommeerd deze bezoekers zich buiten deze ruimte te laten begeven.
3. Winkel Anna aan de Verlengde Gompertsstraar #260
Was tijdens de lock down nog open.
Optreden: gevraagd is om onmiddellijk te sluiten. BOG en ECD hebben verdere afspraken gemaakt.
4. Hotbox aan de J.D. Gompertsstraat no. 111
De werknemers hadden geen mond- en neusbedekking;
Er was geen desinfectiestation aanwezig;
Er was geen temperatuurmeter aanwezig;
Het was open tijdens de lock down.
De werkgever kon geen bewijs tonen waaruit mocht blijken dat de werknemers conform de Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR) verzekerd waren tegen ongevallen.
Optreden: Er is een proces-verbaal aangezegd en een boete van SRD 500 opgelegd. Gevraagd is dat de werknemers meteen de mond- en neusbedekkingen opzetten. Aangegeven is dat er een station komt voor desinfectans en dat de werknemers de mond- en neusbedekkingen wel op hebben.
Inspecties 19 december:
5. Restaurant BBQ Bar Plutostraat no. 118
Er zijn mensen aangetroffen in de zaak zowel in de VIP-room als in de eetzaak;
Er is geen adequate ventilatie in de keuken;
De ruimte is niet insectenwerend;er zijn vliegen waargenomen;
Voor het afdekken van voedsel wordt katoen gebruikt;
Er zijn geen adequate keukenkasten voor het opbergen van voedsel;
15 werknemers zijn niet medische gekeurd;
De werknemers hadden geen gesloten schoeisel aan, en er zijn lange nagels en short/korte broek bij het personeel waargenomen.
Er is een volle vetput waargenomen.
Optreden: De genoemde onderneming is tot nader orde gesloten voor het publiek. Na goedkeuring van het Cluster Team kan de onderneming weer open. Er is proces-verbaal aangezegd voor het niet kunnen overleggen van arbeidslijsten en er is een boete opgelegd van 15 x SRD 250.
6. Pannekoek & Poffertjes Café aan de Sommelsdijkstraat no. 11-13
In de onderneming zijn er twee vreemdelingen aangetroffen voor wie de directeur geen geldige werkvergunning kon aan tonnen.
Optreden: Aan de directeur is proces-verbaal aangezegd en een boete van 2 x SRD 250. Er is ook medegedeeld dat het verboden is om de vreemdeling arbeid te doen verrichten zonder een geldige werkvergunning.
7. Lee Supermarket adres Dr. H.D. Benjaminstraat no. 55.
In de onderneming zijn twee vreemdelingen aangetroffen van wie de directeur geen geldige werkvergunning kon aantonen.
Optreden: aan de directeur is er proces-verbaal aangezegd een boete van 2x SRD 250. Er is ook medegedeeld dat het verboden is om de vreemdelingen arbeid te doen verrichten zonder een geldige werkvergunning.
8. Pefisco aan de Anamoestraat 11
In de onderneming zijn twee vreemdelingen aangetroffen van wie de directeur geen geldige werkvergunning kon aantonen.
Optreden: Aan de directeur is er proces-verbaal aangezegd en een boete van 2x SRD 250. Er is ook medegedeeld dat het verboden is om de vreemdelingen arbeid te doen verrichten zonder een geldige werkvergunning.
9. Sushi ya aan de Sommelsdijckstraat 21
De werkgever kon geen bewijs tonen waaruit mocht blijken dat de werknemers verzekerd waren tegen ongeval conform de Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR)
Optreden: Er is een proces-verbaal aangezegd en een boete van SRD 500 opgelegd. Gevraagd is dat de werknemers meteen de mond- en neusbedekkingen opzetten.
10. Bar Zuid Sommelsdijckstraat no. 17
In de onderneming zijn negen vreemdelingen aangetroffen van wie de directeur geen geldige werkvergunning kon aantonen.
Geen adequate ventilatie
COVID- 19-maatregelen (terras protocollen) worden niet nageleefd;
Keuken: 1. Er is geen adequate ventilatie. 2. Deze ruimte is niet insectenwerend en er … ………… (GFC)

Lees verder

Bron:- Suriname