Aantal vrouwen in veiligheidsdiensten niet voldoende

Hoewel het aantal vrouwen betrokken bij veiligheidsdiensten in Suriname toeneemt, is dit volgens minister Krishna Mathoera van Defensie bij lange na niet genoeg. De bewindsvrouw sprak tijdens de Women Peace and Security Conference (WPS) die onlangs in de Banquet Hall van Torarica door de South Dakota National Guard (SDNG) in samenwerking met het ministerie van Defensie werd georganiseerd onder het thema: ‘Womens Leadership and Inclusion.’
De defensieminister zegt dat er bij het ministerie 425 vrouwen werkzaam zijn, ruim 10 procent van het totaal personeel. Hiervan zijn 67 officieren, 57 onderofficieren, 178 manschappen en 120 burgerpersoneel.
Het ligt volgens haar in de bedoeling om de WPS-agenda uiteindelijk volledig te incorporeren in het defensiebeleid. Het doel van de conferentie is om middels het uitwisselen van ideeën het belang van vrouwen in zowel het Surinaams als Amerikaans leger aan te geven.
Bevelhebber Werner Kioe A Sen merkte op dat er geen is wet die vrouwen binnen de Surinaamse defensieorganisatie belemmert om door te groeien en leidinggevende posities in te vullen. Wel zal competentie de sleutel tot succes van de WPS-agenda moeten zijn, omdat een persoon niet op basis van geslacht in een bepaalde positie wordt geplaatst. De kolonel deed een beroep op vrouwen binnen het leger om zich te blijven ontwikkelen.