Aantal moordzaken dit jaar gestegen

In het eerste en tweede kwartaal van dit jaar noteerde de politie 26 levensberovingszaken. Voor de eerste twee kwartalen in 2019 was dit aantal vijftien. Dat is elf zaken meer dan vorig jaar, waarbij mensen van het leven zijn beroofd. In 2018 was dit aantal voor dezelfde kwartalen gesteld op 29 wat in vergelijking met dit jaar een lichte daling is.
De politie noteerde in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar 1.443 inbraken en dit was in 2019 voor dezelfde periode samen 1.849. Er is sprake van een daling in het aantal inbraken met 406 gevallen. De politie heeft in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar 1.305 gevallen genoteerd, die gerekend kunnen worden tot gekwalificeerde diefstal.
In vergelijking met 2019 was dit aantal in het eerste en tweede kwartaal samen 1.612 gevallen en daar is eveneens een daling van ruim 307 gevallen te merken. In de eerste twee kwartalen van 2020 hebben er 296 berovingen plaatsgevonden. In 2019 was dit aantal voor de eerste twee kwartalen gesteld op 502 berovingen en dat is 206 gevallen meer vergeleken met dit jaar.
Er is een daling waar te nemen in het aantal berovingen als de cijfers van 2020 en 2019 van de eerste twee maanden met elkaar vergeleken worden. De politie heeft 132 gevallen van overvallen genoteerd in het eerste en tweede kwartaal van 2020. In 2019 was dit aantal voor de eerste twee kwartalen 145. Ook in het aantal overvallen is een lichte daling te merken.
Verder is er een stijging te merken in het aantal gevallen van huiselijk geweld dit jaar. Het gaat om 149 gevallen voor de eerste twee kwartalen. In 2019 waren er 75 gevallen van huiselijk geweld in dezelfde twee kwartalen.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald