Aantal mensen thuis en in KKF zuurstof behoevend

‘Nu moeten we veilige levensstandaard aanhouden’
Soenita Nannan Panday, medisch directeur van het ‘s Lands Hospitaal tevens voorzitter van de Stuurgroep Covid Communicatie, deelde gisteren op een persconferentie mee, dat er een aantal mensen thuis en in de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) zijn, die behoefte hebben aan zuurstof. “Ze zijn ernstig ziek, maar kunnen niet doorschuiven naar een ziekenhuisbed.
Ook al lijkt het leven door te gaan, ergens achter de muren van het ziekenhuis en thuis, is er een ernstige situatie gaande”, zei Nannan Panday. Volgens haar zijn er mensen die boos worden en verwachten dat zij geholpen worden, ‘’maar men kan niet daarop rekenen’’.
Het zorgpersoneel werkt aan preventieve maatregelen om mensen uit het ziekenhuis te houden, maar tegelijkertijd worden er ook patiënten behandeld, zodat anderen die opgenomen moeten worden, een plek kunnen krijgen in het ziekenhuis.
Bernardo Panka, internist-intensivist bij het ’s Lands Hospitaal, zei dat hoewel de ziekenhuizen vol zijn, de artsen bij het opnemen van patiënten op de Intensive Care, geen onderscheid maken tussen gevaccineerden of niet-gevaccineerden. “Dat zou onethisch zijn. Bij iemand met een hartinfarct maken we ook geen onderscheid als die heeft gerookt of niet, dus we doen dat ook niet bij COVID-19. Elke Surinamer die hulp nodig heeft, krijgt die”, benadrukte Panka. Patiënten in thuisisolatie worden gemonitord door de huisartsen die bij achteruitgang contact maken met het ziekenhuis.
“Er zijn gevallen waarbij er weinig plekken zijn, dan kijken we naar wat de overlevingskans is, maar dat doen we ook bij de reguliere zorg. Wat is de kans dat je voordeel hebt aan de Intensive Care? Want op de IC liggen, betekent niet dat je zeker overleeft. Er kunnen gevallen zijn waar mensen een hoge leeftijd hebben of ook andere ziektes hebben. Als er maar twee bedden zijn en we hebben vier patiënten, dan kijken we wie er het meeste profijt aan heeft. We kijken naar alle factoren, niet alleen naar de leeftijd’’, zei Panka. Hij zei dat als iemand niet op de IC kan worden opgenomen, er gekeken wordt hoe de persoon toch de nodige zorg geboden kan worden, zodat de persoon toch nog een kans heeft. ‘’Er zijn gevallen waar er geen plek op de IC is, maar waar we een beademingsapparaat op de reguliere afdeling zetten voor de persoon. Dit alleen om de patiënt de ondersteuning te geven. We moeten elke dag deze keuzes maken”, legde Panka uit.
Nannan Panday zei dat we nu meer nog iedereen nodig hebben. Zij benadrukte dat wij elkaar moeten beschermen. “We moeten leren een veilige levensstandaard aan te houden. Het is niet meer als vroeger, we kunnen niet overal gaan en staan waar we willen, zoals we dat gewend waren. Dus we moeten bepaalde maatregelen treffen, zodat we onszelf en anderen veilig houden. Veilig wonen doen we door voor elkaar te zorgen, op elkaar te letten en elkaar informatie te verschaffen, verkregen uit betrouwbare bronnen. Onze leefomgeving kunnen we voldoende reinigen en we kunnen gezond eten. Veilig werken kunnen we door afstand te houden, te zorgen voor voldoende ventilatie en grote groepen bij elkaar te vermijden”, sprak Nannan Panday.
Daarnaast kunnen we de ruimtes meerdere malen op een dag reinigen, onze handen ontsmetten en een mondkap dragen. Zij riep ook op veilig te leven door voldoende beweging, groenten en fruit te eten en elkaar te informeren over de gevaren van deze pandemie. “Door een gezonde leefstijl erop na te houden, versterken we het eigen immuunsysteem om op dat vlak te vechten tegen het virus. We kunnen niet overal zijn. Nu is het prioriteit om familie gezond te houden, gezinnen te versterken en gezond te blijven en niet besmet te raken”, aldus Nannan Panday. Volgens haar hoeft deze periode niet lang te duren als we ervoor zorgen dat we ons aan de regels houden. Ook als we al gevaccineerd zijn.
door Priscilla Kia
 
The post Aantal mensen thuis en in KKF zuurstof behoevend .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname