Aanpak wegennet prioriteit

De aanpak van het Surinaamse wegennet vraagt een infrastructuurplan. Daar is waar de regering ook aan denkt, zei president Chan Santokhi donderdagvond in het televisieprogramma To The Point op Apintie Televisie. Heel wat wegen verkeren in een deplorabele staat wat mede verergerd wordt door de aanhoudende regens.
De regering gaat volgens de president met lokale en buitenlandse bedrijven na hoe er een zodanige meerjarenovereenkomst getekend kan worden. “Zodat we zeker kunnen zijn dat de wegen goed onderhouden worden. De mensen hebben er recht op”, aldus het staatshoofd.

Werkzaamheden aan de Van ’t Hogerhuysstraat. Foto: CDS

Een van de primaire wegen is de Van ’t Hogerhuysstraat waarvan een gedeelte in slechte staat verkeerde, maar recentelijk is aangepakt. Rudisa heeft als Surinaams bedrijf 200 ton asfalt beschikbaar gesteld voor onder meer deze herstelwerkzaamheden.
President Santokhi spreekt van een spontane aanbieding van bedrijven voor het leveren van asfalt. Hij heeft de actie van Rudisa verwelkomd en het bedrijf door tussenkomst van de minister bedankt.
Santokhi wijst erop dat er momenteel sprake is van een zware regenperiode. Water is de grootste vijand van asfalt. De staat waarin de wegen verkeren wordt hierdoor er niet beter op en dat is van invloed op de verkeersstroom, voertuigen en het rijgedrag. De regering neemt echter haar verantwoordelijkheid en is reeds bezig de straten te herstellen. Zo wordt naast de Van ’t Hogerhuysstraat ook de Oostwestverbinding aangepakt, aldus de president.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald