Aangifte tegen Rusland en Sibilo voor corruptie bij EBS

Activisten, parlementariërs en burgers hebben een aangifte gedaan tegen Andoyo (Andy) Rusland en Otmar Sibilo inzake overtreding van de Anticorruptiewet. De aangifte is gisteren gedaan bij de procureur-generaal (pg) bij het Hof van Justitie, Roy Baidjnath Panday. De aanklagers stellen dat Rusland en Sibilo op slinkse wijze profiteren van de financieel belabberde situatie binnen NV Energiebedrijven Suriname (EBS).
Er bestaat een aanmerkelijke kans dat naast vernoemde personen mededaderschap, dan wel medeplichtigheid van anderen in deze zaak tezamen en in vereniging vereist moet zijn geweest voor het realiseren van de grootschalige benadeling van de EBS en of de staat. Een en ander zal uit het strafrechtelijk onderzoek nader blijken.
In de aangifte stellen de aanklagers dat alle feiten die ze met hun aanklacht hebben ingediend erop wijzen dat er in deze sprake is van corruptie en wel het gunnen van werkzaamheden van tientallen miljoenen US$ aan firma OLIBIS NV.
Hierbij wordt misbruik gemaakt van de financieel slechte positie van de EBS om OLIBIS te kunnen selecteren, omdat alleen dit bedrijf zogenaamd een financieringsoptie kan aanbieden. Hierdoor wordt effectief het gehele aanbestedingsproces omzeild.
De door de Raad van Commissarissen en directie gepleegde handelingen leveren de EBS en in het algemeen Suriname grote schade op. Deze handelingen kunnen worden aangemerkt als oplichting en zijn tevens strijd met de Anticorruptiewet.
Het vermoeden bestaat dat naast de beschreven casus door de indieners van de aangifte, er sprake is van nog meer corruptiegevallen binnen de EBS die beantwoorden aan delictsomschrijvingen van onder meer Titel XII en Titel XXII, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht (meer in het bijzonder artikel 278, 370, 371, 372).
Door strafrechtelijk onderzoek kunnen de verantwoordelijke daders worden gestraft en het land grote kosten worden bespaard. Met name aanzienlijk getuigenbewijs is voor handen, waarbij artikel 333 Sr, als eenvoudig bewijsbaar en overmatig overtreden delict bij diverse afdelingen in een navolgbaar spoor naar de eerdergenoemde en meer ernstige misdrijven van eindverantwoordelijken, kan resulteren geven de aanklagers aan.
De groep bestaande uit Kishan Ramsukul, Sham Binda, Amanda Sheombar, Antoon Karg, Curtis Hofswijk, Stephano Biervliet, Angelica Del Castillo en Jennifer Wong Swie San heeft de aangifte gedaan.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald