Aangepaste dienstverlening op de afdeling Vreemdelingen Dienst van het KPS

De afdeling Vreemdelingen Dienst van het Korps Politie Suriname geeft aan repatrianten te kennen dat vanwege Covid-19 de meesten hun termijn van kort verblijf in Suriname hebben overschreden.

PB KPS

Het gaat in deze om twee categorieën van vreemdelingen te weten:1. Vreemdelingen van Surinaamse origine en Caricom members die Suriname vanaf 13 september 2019 zijn binnengekomen en het kort verblijf voor zes (6) maanden is verleend.
2. Vreemdelingen die Suriname vanaf 13 december 2019 zijn binnengekomen en het kort verblijf voor drie (3) maanden is verleend. Het gaat hier om Columbianen, Venezolanen, Cubanen, Brazilianen, Indiërs, Chinezen, Vietnamezen, Maleisiërs, Filipijnen, Afrikanen et cetera.Gelet op de enorme drukte die is ontstaan op de genoemde afdeling vooral onder de sub 2 genoemde vreemdelingen is de dienstverlening aangepast. Vanwege covid-19 worden er uit veiligheidsoverwegingen dagelijks maximaal 100 personen afgehandeld.Aan de vrouwen wordt gevraagd zich representatief te kleden. De Covid-19 maatregelen (neus- mondkapje, 1½ m afstand houden, handen desinfecteren ) in acht te nemen en de instructies ter plaatse stipt op te volgen. Men zal niet worden geholpen als de bovengenoemde regels niet in acht worden genomen.

Share this:

Gerelateerd

………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News