Aangepaste belastingmaatregelen gaan per 1 oktober in

De tarieven voor de in Suriname geproduceerde goederen en de belaste diensten worden per 1 oktober 2021 verhoogd. Voor de in Suriname geproduceerde goederen is het tarief van 10 naar 12 procent verhoogd, terwijl voor belaste diensten het tarief van acht naar 12 procent is verhoogd.
Het Directoraat der Belastingen van het ministerie van Financiën en Planning heeft verschillende actoren waaronder het bedrijfsleven geïnformeerd over de invoering van de maatregelen met betrekking tot de omzetbelasting, de koerscompensatie en het opschorten van de rechten bij de invoer in het kader van doorvoering van het Herstelplan.
Een schrijven is gericht aan de besturen van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), Associatie van Kleine- en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos), Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam). Hen is voorgehouden dat zij gehoord zouden hebben dat met de verhoging van de OB-tarieven alles duurder zal worden.
Volgens het Directoraat der Belastingen zou dat eigenlijk niet mogen, want het tarief bij de invoer is niet verhoogd. De prijzen van de geïmporteerde goederen zijn nu al gebaseerd op een tarief van 12 procent bij de import. Dit blijft zo. Hooguit zou een doorwerking van de verhoging van het tarief van diensten een minimale prijsstijging kunnen veroorzaken.
De in Suriname geproduceerde goederen en belaste diensten worden wel duurder. Zo is niet alles belast, zeker niet alle diensten. Er zijn 54 producten van de omzetbelasting vrijgesteld. De basisgoederen behoren tot deze vrijgestelde goederen. De koerscompensatie wordt per 1 september verhoogd met SRD 700. Nu is de koerscompensatie SRD 100 en vanaf september 2021 mag deze tot maximaal SRD 800 zijn.
Met betrekking tot het opschorten van de rechten bij de invoer heeft de regering besloten om voor een jaar de rechten bij invoer van bepaalde ICT-goederen op te schorten. De regering gaat gedurende deze periode evalueren wat het betekent voor de gewone man en of de prijzen van deze producten echt lager zijn geworden. Op deze manier geeft de regering ongeveer SRD 1.300.000 per maand aan de samenleving terug. Dit heeft de regering wel voor over om te investeren in de samenleving.